Direkte til indholdet
Gå til forsiden

MR syn: kirke og kirkegård mv

 

MR syn: Kirke og Kirkegård mv.

Menighedsrådets syn af folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde mv.

Syn afholdes hvert år inden 1. oktober med deltagelse af bygningskyndig. Anbefales udført inden budgetlægning.
Synet ledes af menighedsrådets formand. Der udfyldes en synsrapport
– se skabelon som anbefales anvendt.    (se et eksempel på udfyldt rapport her)

Synsrapporten indsendes af menighedsrådets formand snarest muligt og inden 14 dage efter synets afholdelse til provstiudvalget.

Der foretages syn over kirke og kirkegård i henhold til §§ 24 og 25 i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, jf. lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde.

Tilsyn skal omfatte:

  1. kirkens ydre, fortov m.v.
  2. kirkens indre med alle rum, kirkeloftet, tagværket, tårnet med opgang, klokkerum, klokker og disses lejer m.v., kirkens gulve, varmeanlæg, skorsten m.v.
  3. kirkens inventar af enhver art, belysningsredskaber, bøger, kunst m.v.
  4. behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskade og lignende forsikringsbegivenheder.
  5. kirkegården med hegn, porte, låger, gange, gravsteder, affaldspladser, brønd m.v. Bygninger til brug for kirken eller kirkegården, f.eks. sognegårde, konfirmandstue-bygninger, kapelbygninger, mandskabsbygninger, lighus, redskabsrum, toiletter, begravelsesredskaber, brandredskaber m.v.
  6. kirkebygningens og kirkegårdens tilgængelighed for mennesker med handicap
  7. miljø- og energihensyn.

 

Der foretages syn over kirke og kirkegård i henhold til i Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde §§ 24 og 25 - LBK nr 1156 af 01/09/2016
og  jf. Lovbekendtgørelse nr. 1156 af 1. september 2016 om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde § 36-37 - BEK nr 1172 af 19/09/2016.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653