Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstiudvalg

 

Provstiudvalget består af:

Erik Nielsen, næstformand for provstiudvalget, Tarm menighedsråd
Gravers Kjærgaard, Nr. Omme menighedsråd
Kristen Højbo Jansen, Faster menighedsråd
Bjarne Svendsen, Fjelstervang menighedsråd
Anna Marie Clemmensen, Skjern menighedsråd
Olav Noer, Sdr. og Nr. Bork menighedsråd
Simon Møller Olsen, præsterepræsentant
Poul Ivan Madsen, provst, formand for udvalget 

Provstiudvalgets opgaver:

- fastsættelse af rammebevilling for kirkekassernes driftsudgifter og bevilling til anlægsarbejder.
- fastsætte det samlede ligningsbeløb i provstiet/kommunen
- godkendelse af menighedsrådenes årsregnskaber
- udøvelse af forvaltningstilsyn/legalitetskontrol i forhold til menighedsrådenes forvaltning
  af de bevilgede midler og administration.
- godkendelse af kirkegårdsvedtægter
- fastsættelse af fælles kirkegårdstakster
- godkendelse af sager vedr. præsteembedernes ejendomme
  (salg, nedrivning, ombygning, bortforpagtning).

Overordnet følger provstiudvalget nøje de økonomiske behov i ligningsområder bl.a. gennem investeringsoversigter på anlægsområdet.

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653