Direkte til indholdet
Gå til forsiden

MR syn: præstebolig

 

Syn af præsteboliger

Vejledning til Menighedsrådets syn af tjenesteboliger

Syn afholdes mindst hvert 2. år inden den 1. oktober.
I synet deltager op til 2 valgte medlemmer af MR, en bygningskyndig valgt af MR, samt sognepræsten. Mødet ledes af MR-medlem.

Der udfyldes en synsrapport. – se skabelon som anbefales anvendt.    (se et eksempel på udfyldt rapport her)

Udskriften af forretningen indsendes af menighedsrådet snarest muligt og inden 14 dage efter synets afholdelse til provstiudvalget.

Tilsyn skal omfatte:

1) Tjenesteboligens ydre og indre tilstand,

2) tjenesteboligens inventar og tilbehør,

3) behov for tiltag til forebyggelse af indbrud, tyveri, brand, vandskade samt stormskader og lignende forsikringsbegivenheder,

4) tjenstlige lokalers tilgængelighed for mennesker med handicap,

5) miljø- og energihensyn og

6) status for afhjælpning af mangler, som er konstateret ved tidligere syn.

 

Der foretages syn over tjenestebolig i henhold til §§ 29-31 i cirkulære om tjenestebolig for folkekirkens præster nr. 55 af 26. juni 2012 - CIR nr 55 af 26/06/2012

 

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653