Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Reserven (5%-midler)

 

5%-midler bliver til RESERVEN fra 2024

Download ansøgningsskema her

 

Vilkår og ansøgningsprocedure for udbetaling af reserven i Skjern Provsti

Reserven kan maksimalt udgøre 5% af ligningsmidlerne uden beslutning fra budgetsamrådet.

Reserven er til fri disposition for provstiudvalget. Hvis en del af reserven afsættes til bestemte
formål, skal menighedsrådene orienteres om dette på budgetsamrådet.

Provstiudvalget kan efter ansøgning bevilge beløb af reserven til menighedsrådene til drift, projekter
eller anlæg, samt likviditetslån. Menighedsrådene skal høres, hvis provstiudvalget selv er ansøger.

 

Bevilling til drift kan f.eks. være nye ideer, som passer til menighedsrådets målsætning,
men som ikke er medtaget i budgettet for de kommende år.
Driftsomkostninger er de nødvendige udgifter menighedsrådet har til at udføre den daglige drift
og arbejde for at nå deres målsætning.

Almindeligt vedligehold og småinvesteringer forventes fortsat afviklet under normal drift.

 

Bevilling til projekter, som ikke er anlæg og kan afgrænses såvel økonomisk, som i tid.
PU skal godkende projektskema og –beskrivelse og økonomisk have en størrelse, som står
mål med kravet om særskilt bi-regnskab.

Kalkning af kirker kan søges i budgettet som projekt for det kommende år.
Et andet eksempel kan være ide til nyt projekt, som afsluttes efter en periode.
Der udarbejdes et regnskab ved projektets afslutning.

 

Bevilling af anlæg kan f.eks. være uforudsete uopsættelige maskinkøb eller uforudsete/pludselig 
opståede udgifter, som ikke kan finansieres ved hjælp af kompenserende besparelser.
(tidligere 5%-midler).
 

Bevilling af likviditetslån kan f.eks. være lån til anlægsopgaver, som påbegyndes forud for
modtagelse af årets ligningsmidler. Lånet kan maksimalt ydes i 12 mdr.
Menighedsrådet har ikke adgang til at oprette en kassekredit til kirkekassen, men kan ansøge
om likviditetslån i akut likviditetskrise. Provstiudvalget fastsætter betingelserne for lånet,
herunder om der skal opkræves renter for lånet.

 

Vedtaget af Skjern Provstiudvalg på møde den 14. september 2023
- Skjern Provsti Provst Poul Ivan Madsen

 

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653