Udgåede gravsten

 

Udgåede gravsten

I forbindelse med provstesyn falder talen ofte på de mange udgåede gravsten, der står på rad og række på kirkegårdene. Senest har jeg deltaget i konsulentrunde om muligheden for at anlægge en gravmindeplads af udgåede gravsten. I det tilfælde ville hverken den kongelige bygningssagkyndige samt konsulenten fra nationalmuseet give tilladelse hertil, da kirkegården vil ”drukne” i udgåede gravsten.

Fra Ribe stift og provstiudvalget anbefales følgende procedure:
- at gravsten fotograferes og registreres, mens de endnu står på gravstedet.
Når fredningstiden udløber, skal efterladte kontaktes om gravstedsaftalen skal forlænges.
Ønsker efterladte ikke det, kan gravstenen afhentes af efterladte, der er ejer af stenen.
Ønsker efterladte ikke at afhente stenen, tilfalder den menighedsrådet, der derefter bortskaffer den. 

Er stenen bevaringsværdig vil menighedsrådet finde en velegnet plads til opbevaring af stenen. Om stenen er bevaringsværdig vurderes af Ringkøbing-Skjern Museum. Det er provstiudvalget der har det afgørende ord, såfremt museet og menighedrådet ikke er enige. 

Udgåede gravsten udenfor diget er ikke tilladt og skal derfor omgående fjernes.

Poul Ivan Madsen, provst

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern, Email: skjern.provsti(at)km.dk