Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Gravstedstakster

 

Gravstedstakster

Gravstedstakster for Ringkøbing - Skjern provstier 2023


Genberegning af gravstedstakster 2023.
Skjern Provstiudvalg har nedsat et takstudvalg med følgende deltagere:

Sabine Mogensen, Kirkegårdsleder i Skjern
Daniel Kronborg, Kirkegårdsleder i Tarm
Flemming Najbjerg, Graver i Troldhede
Bjarne Svendsen, Graver i Fjelstervang og PU-medlem
Poul Ivan Madsen, Provst (formand for udvalget)
Jette Axelsen, Provstisekretær (sekretær for udvalget)

Udvalget mødes tirsdag, den 24. januar 2023. På mødet vil udvalget drøfte opgavens omfang og metodevalg til løsning, samt lave en tidsplan. Opgaven forventes afsluttet primo september 2023.

Vi anmoder berørte menighedsråd om at stille timer mv. til rådighed for de valgte medarbejders deltagelse i udvalgsarbejdet. 

Alle kirkegårde i provstiet forventes at skulle bidrage med tal og oplysninger til genberegning af taksterne, nærmere info følger fra udvalget.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern, Email: skjern.provsti(at)km.dk