Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Ydre Mission

 

Skjern Provsti’s Ydre Mission

Forside af folder fra
Skjern Provsti's Ydre Mission
Forside af folder 2022
Indstik til folderen

Formålet for Ydre Missions komiteen i Skjern provsti
Ud fra det syn, at udbredelse af kristendommen er hele
kirkens sag, er det komiteens formål at styrke interessen
for Ydre Mision og støtte menighedernes missionsindsats
eventuelt i form af deltagelse i projekter,der er fælles for
provstiets menigheder

Forskellige tiltag i provstiets sogne
Her er det op til hvert enkelt sogn, at finde på forskellige
former lokale projekter, som kan udbrede kendskabet til
Ydre Mission i sognet. Ligeledes er det naturligt, att Ydre
Missionsarbejdet tænkes med ind i sognets høstoffer.
Ydre Missions komiteen er gerne behjælpelig med ideer.
Ydre Mission’s komiteen tager imod beløb til ”Årets
projekter”, både fra menigheder og private givere.

 


I 2022 støtter vi:

1. Merete og Roar Steffensens arbejde i Peru

2. SAT-7 v. Joel Zakarias Dam, Cypern

- se nærmere beskrivelse af projekterne i folderen - klik på billedet af forside eller indstik

 

Givermuligheder til 2 missionsprojekter i 2022:

Beløb som sendes til Skjern provsti’s Ydre Mission
fordeles ligeligt mellem årets 2 projekter.
Konto nr 7780 6689830 (Skjern bank, Skjern) Bemærk nyt kontonummer.

Ved gaver fra private er der mulighed for skattefradrag.
Merete og Roar Steffensen, Luthersk Mission.
Indbetales på: Reg. nr. 2230 konto nr 0726496390. 
HUSK noter projekt nr 9011 og CPR nr. (Hvis fradrag ønskes)

SAT-7’s arbejde gennem Mission Afrika v. Joel Z. Dam.
Indbetales på: Reg. nr. 5061 konto nr 106 0018.
HUSK noter projekt nr 2156 og CPR nr. (Hvis fradrag ønskes)

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern, Email: skjern.provsti(at)km.dk