Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Ydre Mission

 

Skjern Provsti’s Ydre Mission

Forside af 2023 folder med billede SAT7 og Missionsprojektet i Peru

Formålet for Ydre Missions komiteen i Skjern provsti
Ud fra det syn, at udbredelse af kristendommen er hele
kirkens sag, er det komiteens formål at styrke interessen
for Ydre Mision og støtte menighedernes missionsindsats
eventuelt i form af deltagelse i projekter,der er fælles for
provstiets menigheder

Forskellige tiltag i provstiets sogne
Her er det op til hvert enkelt sogn, at finde på forskellige
former lokale projekter, som kan udbrede kendskabet til
Ydre Mission i sognet. Ligeledes er det naturligt, att Ydre
Missionsarbejdet tænkes med ind i sognets høstoffer.
Ydre Missions komiteen er gerne behjælpelig med ideer.
Ydre Mission’s komiteen tager imod beløb til ”Årets
projekter”, både fra menigheder og private givere.

 


I år støtter vi:

1. Luthers Missions arbejde i Peru

2. SAT-7 v. Joel Zakarias Dam, Cypern

- se nærmere beskrivelse
af projekterne i folderen - klik her

 

Givermuligheder til 2 missionsprojekter:

Beløb som sendes til Skjern provsti’s Ydre Mission
fordeles ligeligt mellem årets 2 projekter.
Konto nr 7780 6689830 (Skjern bank, Skjern) 

Ved gaver fra private er der mulighed for skattefradrag.
Luthersk Missions arbejde i Peru.
Indbetales på: Reg. nr. 2230 konto nr 0726496390. 
HUSK noter projekt nr 9011 og CPR nr. (Hvis fradrag ønskes)

SAT-7’s arbejde gennem Mission Afrika v. Joel Z. Dam.
Indbetales på: Reg. nr. 5061 konto nr 106 0018.
HUSK noter projekt nr 2156 og CPR nr. (Hvis fradrag ønskes)

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653