Direkte til indholdet
Gå til forsiden

22. februar 2023

 

Referat Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 22. feburar 2023 - d. 22-02-2023 kl. 08:00 til 09:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen
Afbud: Olav Noer

 

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt
2 - Ændring af mødedage for PU i efteråret 2023

NYE datoer for PU-møder i efteråret 2023
Præsterne i Skjern har aftalt konfirmandundervisning i
det kommende skoleår til at foregå onsdag morgen, hvorfor vi skal aftale nye datoer PU-møder for september til december.

Forslag: 
vi rykker fra onsdag morgen til torsdag morgen, dvs. en
dag:
torsdag den 14. september
torsdag den 12. oktober
torsdag den 16. november
torsdag den 7. december
Datoerne for PU-møde aftales som foreslået.

3 - PUK Regnskab 2022

Sager:
Økonomi - Skjern Provsti - Provstiudvalgskassen
(PUK) - 2022 (2023 - 5868)


Bilag:
2022 PUK Årsregnskab

Provstiudvalget godkender PUK-regnskabet 2022:

Skjern Provstiudvalg, CVR-nr. 21253642, Regnskab
2022, Afleveret d. 21-02-2023 13:50.

4 - Lyne Kirke - Nyt varmeanlæg

Udskiftning af varmeanlæg, nuværende oliefyr fjernes.

Projekt til anbefaling til godkendelse i Stiftet.

Finansiering:
forventet hjemtagelse af 10-årigt lån i Stiftet på max. 1.300.000 kr.
 i andet kvartal 2023.
Budget 2023 bevilget 10-årigt lån 1.200.000 kr.
 

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Lyne kirke - Lyne Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - nyt varmeanlæg
(2023 - 3233)
 

Bilag:
Aktdokument, 2022.06.09. Referat. Lyne MR, 2022-11-17_2764_Lyne kirke - Nyt varmeanlæg - Rev. projektbeskrivelse, 2022-11-17_Lyne kirke - nyt
varmeanlæg, skønnet budget, Opsummering

Byggesagen fremsendes til Ribe Stift med Provstiudvalgets anbefaling om godkendelse.
5 - Borris MR negative frie midler og overskydende anlægsmidler

Overskydende anlægsmidler ca. kr. 150.000 ønskes overført til frie midler i årsregnskabet for 2022, så den negative saldo på frie midler kr. 122.620 dækkes.

Sager:
Ansøgning - Sønder Borris MR - overskydende
anlægsmidler dække negative frie midler (2023- 4506)

Bilag:
Aktdokument

SMO deltager ikke punktet.


Provstiudvalget bevilger som ønsket, at anlægsmidler ca. kr. 150.000 overført til frie midler.

6 - Nr. Omme ansøgning anlægsmidler til
driftsmidler


Overskud på anlægsmidler 55.250 kr. ønskes
overført til frie midler. 

Sager:
Ansøgning - Nørre Omme MR - anlægsmidler til drift (2023 - 4968)

Bilag:
Aktdokument, Nr. Omme ansøgning Provsti Februar 2023

 

GLK deltager ikke i punktet.


Provstiudvalget bevilger som ønsket anlægsmidler
kr. 55.250 overført til frie midler.

7 - Vorgod og Fjelstervang MR, samarbejdsaftale
om fælles personale

Til godkendelse.

Sager:
Samarbejdsaftale - Vorgod og Fjelstervang MR - Fælles personale (2023 - 5497)

Bilag:
Aktdokument, 2023 Vedtægt samarbejdet Vorgod og Fjelstervang

Samarbejdsaftalen dækker alene allerede indgåede
og fungerende aftaler.

Samarbejdsaftalen godkendes.

8 - Skjern MR: Ansøgning om likviditetslån

Ansøgning om likviditetslån 250.000 indtil 1. oktober 2023

Sager:
Ansøgning - Likviditetslån - Skjern MR - Investering sker primo året (2023 - 5802)


Bilag:
Aktdokument, 2023 02 14 Ansøgning om
likviditetslån

PIM og AMC deltager ikke i punktet. 


Provstiudvalget bevilger likviditetslån 250.000 kr.
indtil 1.10.2023.

9 - Evt.

Renteforhandling i gang med bankerne med PUKkassens
midler.


Orientering fra gravstedstakst-udvalget/ Bjarne

2023 - 2272 - Skjern Provsti – Møder 22-02-2023, 08:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653