Direkte til indholdet
Gå til forsiden

17. august 2022

 

Referat
Skjern Provsti – Møder


Provstiudvalgsmøde 17. august 2022 v2 - d. 17-08-2022 kl. 14:00 til 15:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen

 

Dagsordenspunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt.

2 - Stauning - indkøb af minilæsser

Sager:
Stauning - indkøb af minilæsser (2022 - 17564)
 

Bilag:
Aktdokument, Tilbud på schäffer :l Stauning kirke

Vi besøger Stauning tirsdag den 23. august kl. 14.00
3 - Budget 2023 3. udgave hvid

Sager:
Foreløbigt budget 2023 (2022 - 11486)

Bilag:
Aktdokument, Budget 2023 3. udgave hvid
Budgettet tilrettet - 4. udgave og indstilles til behandling på budgetsamrådet.
Budgettet sendes til menighedsrådene forud for budgetsamrådet.

4 - PUK budget 2023

Sager:
PUK budget 2023 (2022 - 22435)

Bilag:
Aktdokument, PUK budget 2023

Budgetteret overskud forventes anvendt til lønudgifter med forventet 0 resultat. r
Budgettet godkendes.

 

5 - Ansøgning vedr. varmepumpe ved Faster kirke - sagsnr. 2022 - 23238

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Faster Kirke - Faster Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 23238)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Projektbeskrivelse, Økonomibaggrund for varmepumpe ved kirke, Billede af kirke og kirkegård, Notat fra varmekonsulent, Tilbud fra VVS, Beskrivelse fra CTC EcoAir
SMO deltager ikke i punktet.
Provstiudvalget godkender projektet og bevilger kr. 300.000 i budget 2023. Der skal indhentes mere end et tilbud

6 - Regnskabsinstruks 2022

Sager:
Regnskabsinstruks 2022 (2022 - 23630)

Bilag:
Aktdokument, Bilag til regnskabsinstruks

Underskrives af hele provstiudvalget
7 - Ansøgning (byggesag) Vorgod Kirke indvendig renovering

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - 8766 Vorgod Kirke - Vorgod Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 21904)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, 20220604 2243 Svarskrivelse Ribe Stift, 20220607_Vorgod kirke_orgel_skønnet budget_sag 2243, 20220627_Vorgod kirke_skønnet budget_sag 2243, 20220627 2243_Vorgod kirke_rev. projekt

Sagen videresendes til stiftet med anbefaling om udførelse.

Der er fortsat ikke taget stilling til finansiering eller tidsramme.

   

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653