Direkte til indholdet
Gå til forsiden

18. marts 2021

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 18. marts 2021 - d. 18-03-2021 kl. 14:00 til 15:30

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Peder Hamborg Vestersager, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen

Afbud: Lykke Thorlund Jensen

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

2 - Honorar Videbæk, Rækker Mølle, Nr. Vium-Herborg menighedsråd.

Sager:

Honorar formand, kasserer, kirkeværge (2021 - 3449)

Bilag:

Honorar, CCE_20210226_095743_0001

Provstiudvalget godkender honorar fra de omtalte menighedsråd.

3 - Tarm kirkegård - sagsnr. 2021 - 6462

Sager:

Skjern Provsti - Byggesag - Tarm Kirke - Tarm Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2021 - 6462)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

EN deltager ikke under punktet.

Vedr. boring af højspændingskabler (jernbanen), hvor yderspidsen af kirkegårdens matrikel berøres. Sagen videresendes til stiftsøvrigheden med anbefaling.

4 - Stauning - præstebolig - varmepumpe 5%

Varmepumpe kr. 16.250,00

Efterisolering kr. 52.350,00

I alt søges 5%-midler kr. 68.600,00

Sager:

Stauning - præstebolig - varmepumpe 5% (2021 - 6973)

Bilag:

Tilbud, img20210302_18384865, img20210302_18423399, img20210302_18452138

Provstiudvalget anbefaler et likviditetslån, så der kan etableres en ny varmepumpe samt efterisoleres i alt kr. 68.600,00.

Menighedsrådet skal afsætte midlerne kr. 68.600,00 som anlægsprojekt i budget 2022, hvor lånet skal tilbagebetales.

5 - Honorar - Stauning

Provstiudvalget godkender honorar til menighedsrådet.

Sager:

Honorar formand, kasserer, kirkeværge (2021 - 3449)

Bilag:

referat Stauning, 23-02-2021 Referat

Provstiudvalget godkender honorar til menighedsrådet.

6 - Ansøgning om midler til køb af ny trailer med tiplad via 5 pct. puljen 2021

Sager:

Ansøgning om midler til køb af ny trailer med tiplad via 5 pct. puljen 2021 (2021 - 2079)

Bilag:

Ansøgning om midler til køb af ny trailer med tiplad via 5 pct. puljen 2021, tilbud reperation, tilbud ny trailer

Provstiudvalget godkender brug af 5%-midler til dækning af indkøb til ny trailer, da den gamle brød sammen. Indkøb af ny trailer koster kr. 26.790,00.

Provstiudvalget vil på næste fysiske møde drøfte brug af 5%-midler.

7 - Referat

Sager:

Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde (2021 - 6514)

Bilag:

Referat for Provstiudvalgsmøde 18. marts 2021 - 1. udgave

 
   

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653