Direkte til indholdet
Gå til forsiden

18. juni 2020

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 18. juni 2020

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Jensen Kjærgaard, Peder Hamborg Vestersager, Karsten Kirkegaard Simon, Poul Ivan Madsen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes

2 - Ansøgning  - restaurering altertavle - Hoven Kirke

Punktet skal ikke behandles på mødet

Sager:

Ansøgning - restaurering altertavle - Hoven kirken (2020-14327)

Bilag:

Aktdokument, Hoven Kirke projektbeskrivelse altertavle 05.05.2020, Hoven Kirke altertavle og prædikestol 14-02249, Besigtigelsesrapport Nationalmuseet Hoven Kirke_17-02249

Punktet behandles ikke, materialer mangler.

3 - Ansøgning - restaurering af prædikestol - Hoven kirke

Punktet skal ikke behandles på mødet.

Sager:

Ansøgning- restaurering af prædikestol - Hoven Kirke (2020-14328)

Bilag:

Aktdokument

Punktet behandles ikke, materialer mangler.

4 - Skjern - Ansøgning om flytning af anlægsmidler

Sager:

Ansøgning - om flytning af anlægsmidler - Skjern menighedsrå (2020-14809)

Bilag:

Aktdokument, 2020.03.19 Provsti. Flytning af anlægsmidler.

Restbeløb af omlægning af kirkegården kr, 23.050,00

5 - Skjern Ansøgning om brug af frie midler

Sager:

Ansøgning - om brug af frie midler - Skjerne Menighedsråd (2020-14811)

Bilag:

Aktdokument, 2020.03.19 Provsti. Brug af frie midler.

PIM og LTj deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender brug af kr. 120.000 til omlægning af kirkegården af frie midler.

6 - Videbæk ansøgning om ændring af brug af midler

Sager:

Ansøgning - Videbæk menighedsråd - Ansøgning om ændring af brug af midler (2020-15153)

Bilag:

Aktdokument

Provstiudvalget godkender køb af el-ladvogn til kr. 220.000,00. Restbeløbet er kr. 15.000 godkendes til indkøb af maskinmonteret hækklipper.

7 - Videbæk præstebolig

Sager:

Byggesag - Videbæk - præstebolig . 2018 (2018-33928)

Bilag:

Aktdokument, brev vedr. præstebolig, Bilag 1, Bilag 2, Bilag 3, Bilag 4, Picture (Device Independent Bitmap)

Provstiudvalget fastholder beslutningen efter at have behandlet sagen påny.

Provstiudvalget gentager: Der bliver ikke givet tilladelse til nedrivning af den eksisterende præstebolig.

8 - Synsudskrift - Brejning kirke og kirkegård - 2020

Synsrapporten er godkendt af Poul Ivan Madsen.

Sager:

Synsudskrift - Brejning kirke og kirkegård - 2020 (2020-16308)

Bilag:

Aktdokument, Synsprotokol for Brejning kirke 250520

Synsrapporten er godkendt.

9 - Samarbejdsaftale. Hoven Kirkegård

Sager:

Samarbejdsaftale - Hoven Kirkegård - Hoven og Tarm menighedsråd (2020-16728)

Bilag:

Aktdokument, Hoven. Kirkegård

EN deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender samarbejdsaftalen mellem Hoven og Tarm menighedsråd ang. kirkegårdsdriften.

10 - Samarbejdsaftaler Hemmet-Sdr. Vium

Sager:

Samarbejdsaftaler Hemmet-Sdr. Vium (2020-16737)

Bilag:

Aktdokument, Hemmet Sdr.-Vium. Regnskab, Hemmet-Sdr. Vium. Kirkegård.

Provstiudvalget godkender samarbejdsaftalen mellem Hemmet-Sdr. Vium og Tarm menighedsråd vedr. regnskabsføring og kirkegårdsdrift.

11 - Godkendelse af vedtægter for Skjern Kirkegård

Sager:

Godkendelse af vedtægter for Skjern kirkegård (2020-17642)

Bilag:

Aktdokument, Vedtægt for Skjern kirkgård maj 2020

PIM og LTJ deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender vedtægerne på Skjern Kirkegård.

12 - Ansøgning - Lønborg - Kirkegård - lydanlæg - mindearrangement

Tre sager:

1) Ansøgning om brug af frie midler til fjernelse af store planter på kirkegården.

2) Ansøgning om flytning af anlægsmidler fra lydanlæg til varmepumpe til kirken kr. 13.125,00

3) Ansøgning om brug af frie midler til mindearrangement kr. 45.000,00

Sager:

Ansøgninger - Lønborg - kirkegård - lydanlæg - mindearrangement (2020-17653)

Bilag:

Aktdokument, 2020.06.08. Oprydning kirkegård, 2020.06.08

Langfredragsgudstjeneste.

Provstiudvalget godkender brug af frie midler kr. 30.000,00 til brug for fjernelse af træer på kirkegården.

Provstiudvalget godkender flytning af midler fra overskud til lydanlæg kr, 13.125,00 til varmepumpe.

Provstiudvalget godkender øremærkning af kr. 45.000,00 til mindearrangement til 2021.

13 - Ansøgning - Brejning - brug af frie midler - fire sager

Fire sager om brug af frie midler:

1) Indkøb af spritdispensere mm. kr. 9.391,31.

Indkøb af to kistevogne kr. 24.500,00

2) Ny projektor og skærm. Tilbud fremsendes senere.

3) Indkøb af robotplæneklipper til kirkehuset kr. 24.500,00

4) Indkøb af trailer til kirkegårdspersonalet kr. 4.450,00.

Sager:

Ansøgning - Brejning - brug af frie midler - fire sager (2020-17656)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgningsbrev vedr, frie midler (8755), Gmail - Fwd_Ordrebekræftelse (Nr.518), Ordrebekræftelse 4367605 fra Lomax - nederst Gmail - Re_Kistevogn, Tilbud til Brejning kirke - 440, Brenderup 1205 SUB 500, Tim 6980 Ringkøbing-Skjern, Midtjylland, Til salg hos_Smedegård Tim A_S

Provstiudvalget godkender brug af frie midler som følger:

Indkøb af spritdipensere: kr. 9.391,00

Indkøb af to kistevogne: kr. 24.500,00

Ny projekter og skærm: Kr. 37.255,00 plus moms.

Indkøb af robotplæneklipper kr, 24.500,00

Trailer: 4.450,00

14 - Folkemøde 2021?

Provstiudvalget godkender overførsel af beviligede midler til folkemødet, der er flyttet til 2021.

 

15 - Budget 2021 for alle menighedsråd

Materialet er ikke færdigbehandlet og vil blive eftersendt. Desuden vil der på mødet ligge et eksemplar i farvet papir/udgave 1.

Se 1. udgave/pnk

16 - Ansøgning om beløb på straks renovering af sålbænke på kirketårnet vinduer

Sager:

Ansøgning .- Videbæk menighedsråd . renovering af sålbænke på kirketårnet vinduer (2020-17892)

Bilag:

Aktdokument

Hvis sålbænkene kan reperares/udskiftes så der ikke sker ændringer i udseendet, kan det gøres som almindeligt vedligehold.

Ønsker menighedsrådet at bruge Zinkdækning, skal der fremsendes et projekt, der anbefales at provstiudvalget og videresendes til behandling i stiftet.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653