Direkte til indholdet
Gå til forsiden

5%-midler

 

5%-midler

5%-midler kan kun anvendes til uforudsete udgifter.

Ved pludseligt opståede uforudsete udgifter kan menighedsrådet søge dækning af udgiften af provstiets 5%-midler (budgetreserve).

Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af omstændighederne omkring udgiften og udgiftens anslåede størrelse.
Ansøgningen behandles på førstkommende provstiudvalgsmøde og menighedsrådet vil straks herefter få svar.

Godkendes ansøgningen vil beløbet blive udbetalt, når der foreligger dokumentation for udgiften i form af kopi af faktura.
Det er kun den reelle udgift, der dækkes af 5%-midlerne. 
Midlerne overføres til den af menighedsrådets oplyste bankkonto. 

 

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern, Email: skjern.provsti(at)km.dk