Direkte til indholdet
Gå til forsiden

5%-midler

 

5%-midler

5%-midler kan kun bruges til uforudset udgifter.

Ved pludseligt opståede uforudsete udgifter kan menighedsrådet søge dækning af udgiften af provstiets 5%-midler (budgetreserve).

I ansøgning skal der være en beskrivelse af omstændighederne omkring udgiften.

Der kan søges om et anslået beløb. Godkendes ansøgningen vil beløbet blive udbetalt, når der foreligger dokumentation for udgiften i form af kopi af faktura. Midlerne overføres til den af menighedsrådets oplyste bankkonto.

Det er således kun den reelle udgift, der dækkes af 5%-midlerne.

Ansøgningen behandles på førstkommende møde og menighedsrådet vil straks herefter få svar.

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern, Email: skjern.provsti(at)km.dk