Direkte til indholdet
Gå til forsiden

14. marts 2024

 

Referat
Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 14. marts 2024 - d. 14-03-2024 kl. 08:00 til 10:00

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Gravers Larsen Kjærgaard

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.

2 - Forslag til punkter til dagsorden til foreløbigt
budgetsamråd


Beregning af gravstedstakster - plan for 2025

Forslag fra PU:
Økonomi
El-ladestandere
Søndagsakademiet
HR-konsulent?? Hjælp fra Landsforeningen af
MR/Stift
Valg 2024
Opstart af nye MR - kursusbehov (sidste lørdag i
januar 2025 for alle, gerne sammen med
Stiftet/provsti)
PUK-regnskab 2023
3 - Drøfteles af emner til fælles PU-møde i
Ringkøbing


HR-konsulent fælles for Ringkøbing-Skjern?

Skal konfirmandundervisning flyttes til 8.kl.?
Emnerne blev drøftet forud for fællesmøde i
Ringkøbing den 19. marts 2024.

4 - Landsforeningen af MR afholder møde i Skjern 

Workshop for MR den 17. april kl. 16.30-18.00 arrangeret
af Landsforeningen af MR.
Emne: Hvorfor vælger nuværende MR-medlemmer ikke
at genopstille?

Sager:
Valg 2024 - Forslag til Ribe Stift og Landsforeningen
af Menighedsråd - undersøgelse af årsag til MRmedlemmer
ikke genopstiller efter valg 2024 (2023 - 28809)

Bilag:
Aktdokument

Landsforeningen arrangerer, invitationer er sendt
ud.
5 - Hoven MR: byggesag om nyt tag på kapel og
etablering af handicaptoilet mv.


Forventet samlet pris kr. 906.820.

Efter godkendelse og inden påbegyndelse af
projeket søges midler fra Tilgængelighedspuljen jf.
Tilgængelighedspuljen (retsinformation.dk),
og evt. andre fonde, f.eks. Nordea Fonden.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Hoven Kirke - Hoven
Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Nyt tag på kapel og etablering af
handicaptoilet (2024 - 1159)
Skjern Provsti - Byggesag - Hoven Kirke - Hoven
Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og
omgivelser - Nyt tag på kapel og etablering af
handicaptoilet (2024 - 1159)

Bilag:
2954_Hoven kirke, projektforslag inkl. budget_Lav
opl_2023-10-12, Opsummering, Delreferat fra møde
Provstiudvalgsmøde 18. januar 2024
PU videresender sagen med anbefaling til Stiftet.
Der er endnu ikke taget stilling til finansiering.

6 - Skjern MR: Ansøgning om ændring i anvendelse
af anlægsbevilling for 2024


kr. 150.000 Anlægsmidler til køb af weedkiller

ønskes ændret til projektmidler til køb af

kr. 49.375 fingerklipper til minilæsser
kr. 45.000 rotorklipper til græsopsamling

Sager:
Ansøgning - Anlæg til anlæg - Skjern MR - weedkiller
er ikke købt, midler ønsket ændret til andre
maskiner (2024 - 7997)

Bilag:
Skjern Povsti 0403 2024

AMC og PIM forlader lokalet


PU godkender ændring af anlægsmidler kr. 150.000
til projektmidler til køb af maskiner, som ansøgt.

7 - Vorgod MR: Ansøgning om ændring i anvendelse
af anlægsmidler


kr. 37.063 fra afsluttede anlægsprojekter
ønskes overført til nyt projekt:
reparation af revne og maling af væg i Kirkehuset.
 

Sager:
Ansøgning - anlæg til anlæg - Vorgod MR - afslutning
af 3 anlægsprojekter, overskud overføres til
maling/reperation af revne i kirkehus (2024 - 7752)

Bilag:
Aktdokument, 2024 02 28 Referat, 2023 årsregnskab (1)

PU bevilger kr. 37.063 anlægsmidler overført til projektmidler til reparation af revne og maling af væg i Kirkehuset.
8 - Lønborg MR: Kommunens overdragelse af Pplads
ved Lønborg kirke


Kommunen overdrager vederlagsfrit P-plads incl.
belysningsmast syd for kirken til Lønborg Kirke. I dag
ejer Kirken ca. halvdelen af p-pladsen.
Skel går ved kirkemuren ud mod
Bakkevej. Kommunen ejer fortsat vejarealet og
udskifter kantsten og lægger nyt asfalt.
Kommunen afholder alle udgifter ifm.
overdragelsen.

Evt. omkostning kan komme til Lønborg Kirkes
udskiftning af kantsten langs kirkemuren ud mod ppladsen.
Behandles på kommende MR-møde.

Alle fremtidige drifts- og
vedligeholdelsesomkostninger incl.
vinterbekæmpelse tilfalder Lønborg Kirke.

Sager:
Henvendelse - Lønborg MR - Aftale med kommunen
om overdragelse af P-plads ved Lønborg Kirke (2024
- 6432)
Henvendelse - Lønborg MR - Aftale med kommunen
om overdragelse af P-plads ved Lønborg Kirke (2024
- 6432)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument
PU godkender overtagelse af P-plads, som ansøgt.
9 - Videbæk MR 2 ansøgninger til reserven

2023: Projekt forbedring af arbejdsmiljø kr.
124.531,25
2023: Reparation af sydgavl på kirkehuset pga. fugt
kr. 42.450,00

Sager:
Ansøgning - Reserven - Videbæk MR - fugtskade
sydvæg Kirkehuset tkr. 42 og personalepleje tkr. 135
(2024 - 8277)
Ansøgning - Reserven - Videbæk MR - fugtskade
sydvæg Kirkehuset tkr. 42 og personalepleje tkr. 135
(2024 - 8277)

Bilag:
Ansøgning, midler fra reserven, trivsel, Ansøgning,
midler fra reserven, gavl, Aktdokument, Videbæk,
bilag vedr. trivsel og arbejdsmiljø, Videbæk, bilag
vedr. reparation af gavl, Videbæk, referat 18.4.2023,
Videbæk, referat 23.5.2023
PU bevilger kr. 60.000 til projektet til forbedring af arbejdsmiljøet af reserven.
Reparation bør finansieres af overskydende
anlægsmidler.
10 - Vorgod Kirke - indvendig renovering

Licitation udløber mandag den 11. marts kl. 10.00.
Kirken nedlukkes søndag den 28. april - 3. søndag i
advent 2024.

Licitationsresultatet forventes sendt til jer senest
onsdag morgen.
PU godkender licitationsresultatet og fastholder
bevilling på 2 mio i anlægsmidler og låneramme på max. 3 mio.
11 - Til orientering

Høringssvar vedr. statslig detailscreening af
potentielle areler til energiparker på land - se
primært punkt 545 og 547 på side 3.

Sager:
RIB - Tværministeriel høring - Energiparker i Ribe
Stift - Februar 2024 (2024 - 4928)

Bilag:
Ribe Stiftsøvrighedens høringssvar vedr.
tværministeriel høring om statslig detailscreening af
potentielle arealer til energiparker på land, 240223
energiplaner, Ribe Stift - Skærmbilleder – 501 -
Tønder Kommune -Provsti – 4 Vindmøller (180
meter) og Solceller, Ribe Stift - Skærmbilleder - 511 -
Varde Kommune - Provsti - 6 Vindmøller (150 meter)
og Solceller, Ribe Stift – Skærmbilleder – 545 - Varde
Kommune - Varde Provsti - Skjern Provsti - 6-8
Vindmøller (180 meter) og Solceller, Ribe Stift –
Skærmbilleder – 547 - Ringkøbing-Skjern Kommune -
Varde Provsti - Skjern Provsti - 30 Vindmøller og
Solceller, Ribe Stift – Skærmbilleder – 552 – Tønder
Kommune - Provsti - 3 Vindmøller (150 meter) og
Solceller, Ribe Stift - Skærmbilleder - 558 - Esbjerg
Kommune - Ribe Domprovsti - 5 Vindmøller (150
meter) - Solceller, Ribe Stift - Skærmbilleder - 562 -
Billund Kommune - Grene Provsti - Solceller

Faster Kirke - tårnprojekt


Åbent hus i Tarm Præstegård - fredag den 5. april kl. 14.00-17.00.

12 - Eventuelt Faster Kirke - tårnprojekt

Åbent hus i Tarm Præstegård - fredag den 5. april kl. 14.00-17.00.

2024 - 5859 - Skjern Provsti – Møder 14-03-2024, 08:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653