Direkte til indholdet
Gå til forsiden

28. juni 2023

 

Dagsorden Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 28. juni 2023 - d. 28-06-2023 kl. 08:00 til 09:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Olav Noer

 

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.
2 - PUK foreløbigt budget 2024

Til godkendelse.

Sager:
Økonomi - Skjern Provsti - PUK-kassen budget 2024
(2023 - 13264)

Bilag:
2024 PUK Foreløbigt budget

Skjern Provstiudvalg, CVR-nr. 21253642, Budget
2024, , Bidrag budget afleveret d. 28-06-2023 08:30


PU godkender foreløbigt budget for PUK 2024.

3 - Budgetbidrag gennemgåes og drøftes


Sendes til jer senest torsdag den 22. juni.

Bevilget driftsmidler på Budgetbidrag version 2.

Tilrettet version 3 udsendes til PU.

4 - Punkter til budgetsamråd 30. august 2023

Gavepolitik uændret - ny vejledning fra Ribe Stift fra maj 2023.
Kirke til Kirke projekt - YM-udvalget

YM-udvalget orienterer om Kirke til kirke projekt.

Tidsregistrering fra 2024 af alle MR pga. lovpligtig deltagelse af alle ifm. kostprisberegning - årlig indsendelse til orientering til PU. RFA-møde
med graver i efteråret.

PUK-budget incl. formål fremlægges.

5 - Synsrapporter til godkendelse


Borris Kirke mv.
Borris Præstegård
Nr. Omme Kirke, præstebolig mv.
Sdr. Bork Kirke
Nr. Bork Kirke

Sager:
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR (2023 -
13829)
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR (2023 -
13829)
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR (2023 -
13829)
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR (2023 -
13829)
Synsrapporter 2023 - Skjern Provsti - alle MR (2023 -
13829)

Bilag:
Xerox-scanning 20230526 110030, Synsrapport kirke
og kirkegård 24.05.23, Nr. Omme Synsrapport - 2023,
CCE_000125, CCE_000126

Synsrapporter godkendes.

6 - Sdr. og Nr. Bork MR - køb af fælles minilæsser


Tilbud foreligger på kr. 164.000 inkl. moms i
byttepris for 2 bestående maskiner.
Finansiering ønskes bevilget som anlæg 2024, har pt.
egne likvide midler til udlæg.

Sager:
Ansøgning - anlægsmidler - Sønder og Nørre Bork
MR - køb af fælles minilæsser (2023 - 18660)

Bilag:
2023.06.14. Ansøgning. Minilæsser

PU ønsker, at menighedsrådet undersøger muligheden for at købe el-drevet maskine, og der indhentes min. 2 tilbud på ønsket maskine.

PU imødeser ny ansøgning om finansiering sammen med ønsket maskine.

7 - Fjelstervang MR - ny og ekstra præstetavle


Finansiering søges af 5%-midler i alt kr. 29.000.


Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Fjelstervang kirke -
Fjelstervang Sogns Menighedsråd - Kirkebygning - Ny
ekstra præstetavle (2023 - 17846)

Bilag:
Opsummering af indberetning, Billede af nuværende
præstetavle, Billed at forventet skrifttyper på ny
præstetavle, Ansøgning om ny præstetavle, Billed
nuværende præstetavles placering, Billede placering
af nuværende og kommende præstetavle

Projektet anbefales og videresendes til godkendelse i Stiftet.

Finansiering af 5%-midler kan ikke bevilges.

8 - Ådum MR: brug af frie midler til køb af mikrofoner og lydanlæg til Ådum Kirke


Brug af frie midler kr. 23.475 til lydanlæg og mikrofoner iflg. tilbud.
Frie midler ultimo 2022 iflg. regnskab kr. 52.969.


Sager:
Ansøgning - brug af frie midler - Ådum MR -
lydanlæg og mikrofoner til kirken (2023 - 18994)

Bilag:
Tilbud Ådum Kirke, Ansøgning om frigørelse af frie
midler til mikrofon-indkøb

PU bevilger brug af frie midler som ansøgt.

9 - Borris Kirke Etablering af stisystem og
madpakkehus (boardwalk) på kirkens jord

Til orientering og vejledning i videre sagsbehandling.

Ønsker PUs holdning til projektet og tilladelse til at
arbejde videre med samarbejdsaftale.

Projektet forventes ikke at påvirke kirkens økonomi.

Sager:
Ansøgning - Borris Kirke - sti og madpakkehus på
jordtilligende ved Borris Kirke - Exner-freding (2023 -
18995)
Ansøgning - Borris Kirke - sti og madpakkehus på
jordtilligende ved Borris Kirke - Exner-freding (2023 -
18995)

Bilag:
Åprojektet- sendt til PU, jordfoto Jes Nissen, Å
område projektet status. Jes Nissen

PU anbefaler projektet og videresender projektet til
Stiftet.
10 - Kvartalsrapporter 1. kvartal 2023 - Skjern Provsti

Til orientering og godkendelse

Sager:
Økonomi - Kvartalsrapporter 2023 - Skjern Provsti -
alle MR (2023 - 15356)

Bilag:
2023 kvartalsrapporter 1 kvarta
PU godkender kvartalsrapporterne uden bemærkninger.

11 - Orientering til PU-medlemmer

Afslag på statstilskud til istandsættelses af Vorgod Kirke.

Endelig godkendelse foreligger til Sdr. Bork MR til opførelse af Maskinhus.
(Vurdering af Natura2000 og IV-arter - ingen bemærkninger)

Referater fra provstesyn 2023 udsendt den 14.6.2023 - spørgsmål?
(Kommende nye større projekter: Blytag på Nr. Vium
Kirke, Tag på graverbygning i Troldhede, Lydanlæg i Videbæk Kirke)

Videbæk Præstebolig: projektbeskrivelse "Tættere på kirken"

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - 8766 Vorgod Kirke -
Vorgod Sogns Menighedsråd - Kirkebygning
indvendig renovering og nyt orgel (2022 - 21904)
Maskinhus mv - Sønder og Nørre Bork - Opførelse af
maskinhus, container og oplagsboks ved Sdr. Bork
Kirke (2023 - 587)
Henvendelse - Præstebolig - Videbæk MR - projekt
Tættere på Kirken (2023 - 19294)

Bilag:
Vorgod Menighedsråd - Afslagsbrev til
Kirkeistandsættelsesordningen 2023, Vurdering
opdateret nr. 2 120623, Artikel MR blad Mere liv i
kirken, Projektbeskrivelse Tættere på kirken
Videbæk

PU ønsker møde med Videbæk MR om projekt "Tættere på kirken". Aftale om besøg ved et kommende PU-møde.
12 - Eventuelt Førstehjælpskursus - kontakt evt. graver i Borris for nærmere info.

Fondsmidler - ERFA-deling.
Tønder er i gang med et projekt for mulige fonde. JAX følger op.

Provstiets huslejekontrakt genforhandles i 2023.

FIN-kursus afviklet i distriktsforeningen i Skjern med undervisning af Henriette Lauridsen - gentagelse ønskes.

2023 - 14974 - Skjern Provsti – Møder 28-06-2023, 08:00 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653