Direkte til indholdet
Gå til forsiden

15. marts 2023

 

Referat Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 15. marts 2023 - d. 15-03-2023 kl. 08:00 til 09:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen, Olav Noer

 

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2 - Drift og økonomi af provstiets kirkegårde
 

Besøg af:
Kirkegårdslederne Sabine Mogensen, Skjern og Daniel Kronborg, Tarm ønsker at komme med et indlæg om/ønsker til fremtidigt samarbejde om drift og økonomi på provstiets kirkegårde.

Indlæg fra kirkegårdslederne:
Kirkegårdene ved landsbyerne har færre bisættelser/begravelser, og centerbyerne får flere og flere. Følger økonomien med? 
Hvordan udnytter vi maskin- og medarbejderkapaciteten bedst muligt i fremtiden?
Stordriftsfordele: mulighed for ansættelse af medarbejdere med forskellige kompetencer, dermed løse flere opgaver selv. Udnyttelse af maskinkapacitet. Kontorarbejde fylder mere og mere, svært at opnå erfaring på de små kirkegårde. 
Kapeller med få årlige brug bør nedlægges/fjernes. Svært at rekrutterer fa

Fælles drøftelse af emnet.

3 - Punkter til dagsorden til foreløbigt
budgetsamråd

Foreløbigt budgetsamråd - onsdag den 3. maj 2023
Drøftelse af fælles indkøb af affugtere i provstiet (sag.nr. 2023-1392) - Forslag fra PU-møde 25. januar 2023.
Affaldssortering
El-ladestandere

Bemærk - ændret frister for budgetproces 2024:
Foreløbig driftsramme udmeldes af PU senest 15. maj 2023
Aflevering af foreløbigt budget fra MR senest 30. juni

Forslag til punkt til foreløbigt budgetsamråd:

Den fremtidige kirkegårdsdrift.
Den nye økonomilov
Søndagsakademi - kursus for lægmand til ledelse af gudstjenester. 3 kursus dage i vinteren 2024
Stiftsrådets arbejde v/Erik

Punkt til næste PU-møde:
Den nye økonomilov - nye muligheder og ændringer - AMC laver et indlæg.

4 - Videbæk MR: Ansøgning om 5% midler - Tagrenovering mandskabsbygning

Taget er utæt grundet fejlkonstruktion - konstruktionen tilrettes og teglsten genbruges. Arbejdet er påbegyndt medio februar 2023. 

Overslag modtaget fra lokal Tømrer, kr. 72.780,00.

15.2.2023 - Anmodet om  fremsendelse af endelig faktura inden PU-mødet 15.3.


Sager:
Ansøgning 5% midler - Videbæk Kirke - vandindtrægning/hul i taget på mandskabsbygning (2023 - 3604)

Bilag:
Ansøgning 5%-Midler - Tagrenovering

PU bevilger af 5%-midler max. kr. 72.780 til
udbedring af utæt tag på mandskabsbygning.


Beløbet udbetales efter modtagelse af endelig faktura og oplyst kontonummer, som beløbet ønskes overført til.

5 - Ådum MR fældning af træer på kirkegården

Graveren oplyser - se vedhæftet fotos:
Ved indgangsportalen fældes det tynde træ til højre. Ved de røde huse fældes alle træer. MR overvejer fremtidigt lavere og tættere beplantning, da det er
ud mod vest.
Grantræet fældes og der anlægges græs - ny plan med "grøn omstilling" for området er under udarbejdelse og fremsendes senere til godkendelse.


Finansiering sker af tidligere bevilgede anlægsmidler til renovering af kirkegården.
Træfældningsfirma er bestilt til opstart den 16. marts 2023.

Besluttet på MR-møde den 23. februar 2023 referat vedlagt

Sager:
Ansøgning - Ådum MR - fældning af træer på kirkegården (2023 - 6977)
Ansøgning - Ådum MR - fældning af træer på kirkegården (2023 - 6977)

Bilag:
Aktdokument, Referat MR referat februar 2023

Provstiudvalget godkender foreslåede fældning af træer på Ådum Kirkegård.

6 - Skjern MR ekstra el-udgifter og udgifter ifm. præsteskifte


Ansøgning om 5% midler til dækning af

El-udgifter merudgift end budgetteret kr. 77.577

Udgifter ifm. præsteskifte kr. 72.478

Sager:
Ansøgning om 5% midler - Skjern MR - ny præst og energiudgifter 2022 (2023 - 8105)

Bilag:
2023 03 06 Ansøgning om 5% midler, 2023 03 06 Ansøgning om 5% midler 2

AMC og PIM deltager ikke i punktet


Provstiudvalget bevilger af 5%-midler udgifter if. præsteskifte kr. 72.478 og 50% af udgiften til ekstraordinære el-udgifter kr. 38.800.


Beløbene udbetales efter modtagelse af kopi af fakturaer for udgifterne og oplyst kontonummer, som beløbene ønskes overført til.

7 - Evt. 


Til orientering:
Ringkøbing-Skjern Kommune har sendt Plan og
udviklingsstrategi 2023 i høring.
Hvis du har interesse
se dokument.plandata.dk/70_11231439_167
7568236144.pdf 

 

2023 - 5756 - Skjern Provsti – Møder 15-03-2023, 08:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653