Direkte til indholdet
Gå til forsiden

7. april 2022

 

Referat
Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 7. april 2022 - d. 07-04-2022 kl. 15:00 til 16:30
Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen

Afbud: Simon Møller Olesen

 

Dagsordenspunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.
2 - Nr. Omme - udskiftning af vindue og dør i kirken - sagsnr. 2022 - 9490

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Nr. Omme kirke - Nørre Omme Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 9490)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Billede af dør, Billede af vindue, Skitse af pladedør, Skitse af dør, Skitse af vindue, Skitse, Skitse, Oversigt fra arkitekt, Skitse af vindue, Skitse af vindue, Skitse, Skitse, Referat fra konsulentrunde
GK deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender til stiftet. Der er sat 47.000 af til projektet, resten betales af egne midler.

3 - Konservering af historisk inventar - Sædding kirke - Rækker Mølle - sagsnr. 2022 - 11154
 

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Sædding kirke - Rækker Mølle Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 11154)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Arkitekt beskrivelse, Behandling af borebiller, Økonomisk overslag, Overførsel af midler, Referat fra MR-møde

Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender til stiftet. Merudgiften på 265.000 sker ved omprioritering af andre projekter. Provstiudvalget godkender omprioriteringerne i henhold til ansøgningen.
4 - Nr. Vium - Herborg 5% midler ansøgning

Sager:
Nr. Vium - Herborg 5% midler ansøgning (2022 - 11379)

Bilag:
Aktdokument
Provstiudvalget godkender brug af 5%-midler til dækning af udgiften til varme kr. 23.226,80 på grund af den dårlige økonomi.

5 - Foreløbigt budget 2023

Sager:
Foreløbigt budget 2023 (2022 - 11486)
 

Bilag:
Aktdokument, CCE_20220329_121248_0001

Provstiudvalget godkender den 1. udgave af budget 2023.
Lyserød udgave.

 

6 - Faster - ansøgning om brug af frie midler

Sager:
Faster - ansøgning om brug af frie midler (2022 - 11625)
 

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget godkender maling af begge bygninger, kirkehus og graverbygningen. Udgiften dækkes af frie midler.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653