Direkte til indholdet
Gå til forsiden

28. juni 2022

 

Referat
Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 28. juni 2022 - d. 28-06-2022 kl. 14:00 til 15:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen

 

Dagsordenspunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt.
2 - Videbæk præstebolig Provstiudvalget afventer indkaldelse til nyt møde.
3 - Nr. Vium - Herborg MR - Ansøgning vedr. gasforbrug 

Sager:
Nr. Vium - Herborg MR - Ansøgning vedr. gasforbrug (2022 - 16227)

Bilag:
Aktdokument, Norlys, gasregning jan. kvt. 2022, Herborg, Norlys, gasregning april kvt. 2022, Herborg, Herborg kirke, gasforbrug
Provstiudvalget udsender til alle MR om en opgørelse over merforbrug til energi til dækning af 5%-midler efter 3. kvartal.
4 - Borris - 2022 Synsudskrift for præstegårde og boliger til elektronisk udfyldning

Sager:
Borris - 2022 Synsudskrift for præstegårde og boliger til elektronisk udfyldning (2022 - 16891)

Bilag:
Aktdokument, 2022Synsudskrift for præstegårde og boliger til elektronisk udfyldning, syn - bolig
Synsudskriften er godkendt.
5 - Stauning - indkøb af minilæsser

Sager:
Stauning - indkøb af minilæsser (2022 - 17564)

Bilag:
Aktdokument, Tilbud på schäffer Bl Stauning kirke
Der vil blive taget stilling til projektet ved budgetlægning.

7 - Stauning - tilbygning til graverbygning - sagsnr. 2022 - 17355

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Stauning sogn kirke - Stauning Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2022 - 17355)
 

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Tegningsfortegnelse, Grundplan, Eksisterende plan, Tilbygning, Tilbygning tværsnit, Facade, Økonomisk overslag, Faktura

Der vil blive taget stilling til projektet ved budgetlægning.

Provstiudvalget vil gerne se på projektet d. 17. august kl. 13.00.

 

8 - Synsforretning Skjern sogns menighedsråd

Sager:
Synsforretning Skjern sogns menighedsråd (2022 - 17677)

Bilag:
Aktdokument, 2022 05 04 Synsforretning Skjern kirke og kirkegård
Synsudskriften er godkendt.
9 - Synsrapport for Sønder Borris sogn

Sager:
Synsrapport for Sønder Borris sogn (2022 - 17954)

Bilag:
Aktdokument, Synsrapport Sønder Borris sogn, 11.5.2022
Synsudskriften er godkendt.

10 - Syn Nr. Omme

Sager:
Syn Nr. Omme (2022 - 17978)

Bilag:
Aktdokument, Nr. Omme syn af kirke og præstebolig 20. maj 2022

Synsudskriften er godkendt.
11 - Syn af præstebolig Skjern sogn

Sager:
Syn af præstebolig Skjern sogn (2022 - 18158)

Bilag:
Aktdokument, 2022 05 30 Syn af præstebolig
Synsudskriften er godkendt.
12 - Dejbjerg - Ansøgning om brug af frie midler til renovering af markdræn af præstegaardsjord

Sager:
Dejbjerg - Ansøgning om brug af frie midler til renovering af markdræn af præstegaardsjord (2022 - 18163)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om fornyelse af dræn på Dejbjerg Præstegårds udlejede jordstykker.
Provstiudvalget godkender brug af frie midler til renovering af markdræn.
13 - Kirkesyn Faster kirke

Sager:
Kirkesyn Faster kirke (2022 - 18616)

Bilag:
Aktdokument, Kirkesyn 2022 m underskrift
Synsudskriften er godkendt.
14 - Kirkegårdsvedtægter Ådum

Sager:
Kirkegårdsvedtægter Ådum (2022 - 18619)

Bilag:
Aktdokument, Vedtægter Ådum kirkegaard
Provstiudvalget godkender vedtægterne.
15 - Syn kirke og bolig - Hemmet-Sdr.Vium menighedsråd

Sager:
Syn kirke og bolig - Hemmet-Sdr.Vium menighedsråd (2022 - 18878)

Bilag:
Aktdokument, 2022 04 23 Referat Kirke- og præstegårdssyn

Synsudskriften er godkendt.

 

16 - Synsrapport Stauning Sogn

Sager:
Synsrapport Stauning Sogn (2022 - 19255)

Bilag:
Aktdokument, Synsrapport 2022
Synsudskriften er godkendt.
17 - Tarm præstebolig, valg af rådgiver

Sager:
arm præstebolig, valg af rådgiver (2022 - 19525)

Bilag:
Aktdokument, Tarm Præstebolig Rådgiver
EN deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender brug af arkitektfirmaet "Linjen" til opførsel af ny præstebolig i Tarm.
18 - Ådum - maskinbygning - materialeplads - sagsnr. 2022 - 19322

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Ådum Kirke - Ådum Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2022 - 19322)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Referat fra menighedsrådsmøde, Økonomisk oversigt, Projekt fra arkitekt, Udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør, Menighedsrådets begrundelse, Ribe stifts godkendelse, Udtalelse fra kirkegårdskonsulent, Udtalels fra nationalmuseet
Provstiudvalget anbefaler projektet. Finansieringen ikke er på plads.
19 - Ådum - graverbygning - sagsnr. 2022 - 19323

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Ådum Kirke - Ådum Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2022 - 19323)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Referat fra menighedsrådmøde, Arkitektprojekt, Økonomisk oversigt, Udtalelse fra den kgl. bygningsinspektør, Menighedsrådets begrundelse, Ribe stifts godkendelse, Udtalelse fra kirkegårdskonsulenten, Udtalels fra nationalmuseet
Provstiudvalget anbefaler projektet.
Finansieringen ikke er på plads.
20 - Træfældning - Sdr. Bork

Sager:
Træfældning (2022 - 19552)

Bilag:
Aktdokument, 20220609_121115
ON deltager ikke under punktet.
Provstiudvalget godkender fældning.
21 - Bygningssyn Nr. Vium-Herborg 2022

Sager:
Syn Nr. Vium-Herborg 2022 (2022 - 19837)

Bilag:
Aktdokument, bygningssyn2022
Synsudskriften er godkendt.
22 - Budget 2023 med bemærkninger

Budget 2023 vil foreligge fysisk til mødet d. 28.juni i "2. udgave/beige".

Sager:
Budget 2023 med bemærkninger (2022 - 19885)

Bilag:
Aktdokument, Budget 2023, Bemærkning til budget 2023
Bevilget midler på beige-udgave.
3. udgave udsendes til provstiudvalget.
23 - Ukrudtskoger, investeringsansøgning

Sager:
Tarm - Ukrudtskoger - ansøgning (2022 - 20459)

Bilag:
Aktdokument, Ukrudtskoger, investeringsansøgning
EN deltager ikke under punktet.
Provstiudvalget godkender køb af ukrudtskoger koster 122.500,- inkl. moms, hvor finansiering dækkes af 45.000,- overført fra tidligere anlægsbevilling til ståldør samt resterende 77.500, - af frie midler. Provstiudvalget anbefaler en udlejning af ukrudtskoger eventuelt med betjening.

24 - Borris - Ansøgning - to automatiske porte

Sager:
Borris - Ansøgning - to automatiske porte (2022 - 20460)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om el-porte, Borris

SMO deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender køb af to porte. Midlerne dækkes af overskydende midler fra omfugning.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653