Direkte til indholdet
Gå til forsiden

23. februar 2022

 

Referat Skjern Provsti – Møder
Provstiudvalgsmøde 23. februar 2022 - d. 23-02-2022 kl. 14:00 til 15:30
Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen

Mødet starter kl. 14.00 ved Ådum kirke. Fra menighedsrådet deltager Berit Toft Christensen, Jørn Dahl Jensen, Tove Albertsen samt Bo Gimm.

 

Dagsordenspunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.
2 - Nr. Bork - ansøgning vedr. div. arbejder på orgel - sagsnr. 2022 - 3221

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Nørre Bork kirke. - Sønder og Nørre Bork Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 3221)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Tilbud fra orgelbygger, Referat fra MR-møde
ON deltager ikke under punktet.
Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender til stiftet.
Finansieres af egne midler.

3 - Sdr. Bork - ansøgning vedr. div. arbejde på orgel - sagsnr. 2022 - 3238

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Sønder Bork kirke. - Sønder og Nørre Bork Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 3238)
 

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Tilbud fra orgelbygger, Referat fra MR-møde

ON deltager ikke under punktet.
Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender til stiftet.
Finansieres af egne midler.
4 - Ådum -1) Ny maskinbygning og materialeplads 2) Ombygning af graverbygnin Projekterne er til gennemsyn i forbindelse med besøg i Ådum. Projekterne er ikke til godkendelse. Projekterne er udsendt d. 27.1.2022 via mail. Efter rundvisning blev de forskellige muligheder debatteret.

5 - Rækker Mølle MR - Sædding KG - ansøgning - risikotræ
 

Sager:
Rækker Mølle MR - Sædding KG - ansøgning - risikotræ (2022 - 3771)
 

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning risikotræ, Fwd: Risikotræ sædding Kirkegaard, Billede risikotræ

Provstiudvalget godkender fældning af risikotræ.

6 - Faster MR - renovering af tårnmurværk -sagsnr. 2022 - 4180
 

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Faster Kirke - Faster Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 4180) Regnskab PUK 2021 (2022 - 4983)
 

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Referat fra konsulentrunde forår 2021, Referat fra menighedsrådsmøde 27.1.2022, Projekt tårnmurværk, Økonomisk overslag, Aktdokument, Regnskab PUK 2021

Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender til stiftet.
Der er ikke taget stilling til finansieringen.
7 - Betaling af ydelser på kirkegårde Provstiudvalget anmoder revisor få tjekke betaling vedr. de faste gældende kirkegårdstakster.

8 - Vedrørende vores låneansøgninger
 

Sager:
Herborg kirke orgelfinansiering - låneansøgning (2021 - 3461)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget godkender menighedsrådets tilbagetrækning af låneansøgning kr. 229.000,- (orgel) samt låneansøgning kr. 213.000,- (præstebolig).
Udgiften til orgel betales af arv modtaget efter Tage Jensen.
Udgiften til boligen betales af provstiets 5%-midler.
9 - Regnskab 2021 PUK Forklaring til besparelser.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653