Direkte til indholdet
Gå til forsiden

19. januar 2022

 

Referat Skjern Provsti – Møder Provstiudvalgsmøde 19. januar 2022 - d. 19-01-2022 kl. 14:00 til 15:30
Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen

 

Dagsordenspunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.

2 - Faster menighedsråd vil gerne have besøg af Provstiudvalg

Sager:
Faster menighedsråd vil gerne have besøg af Provstiudvalg (2021 - 34138)

Bilag:
Aktdokument, 2621_Faster_Projektforslag 2021-10- 04, 2621_Faster_Skønnet budget 2021-10-0

Fasters murværk på tårn sættes på prioriteringslisten. Der afventes et projekt indsendt via byggesagsmodulet.

3 - Nr. Vium-Herborg - ansøgning 5% midler - feriemidler

Sager:
Nr. Vium-Herborg - ansøgning 5% midler - feriemidler (2021 - 34116)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning 5% midle

Provstiudvalget vil godkende brug af 5%-midler til dækning af kr. 22.939,40 når provstiudvalget har modtaget dokumentation for udregningen.
4 - RAMS - nyt medlem fra PU udpeges. Er der forslag fra PU til RAMS´s bestyrelse? Forslag indsendes til PIM

5 - Hemmet Sdr. Vium MR - Godkendelse af forpagtningskontrakter

Sager:
Godkendelse af forpagtningskontrakter (2022 - 1252)

Bilag:
Aktdokument, 2021.01.10. Godkendelse af forpagtningskontrakter, FPK 2022 8991 H SV MR til Højvang Mink IS, FPK 2022 8991 H SV MR til Skoven Agro Aps

Provstiudvalget godkender forpagtningskontrakterne.

6 - Hemmet Sdr. Vium MR - Ansøgning om anvendelse af midler til nyt formål

Sager:
Hemmet Sdr. Vium MR - Ansøgning om anvendelse af midler til nyt formål (2022 - 1253)

Bilag:
Aktdokument, 2021.01.10. Ansøgning om brug af midler til nyt formål

Provstiudvalget godkender overskud fra tidligere anlægsarbejder fra etablering af materialeplads, bænkehynder samt udskiftning af vinduer og døre i alt kr. 74.796,00 samt et erstatningsbeløb på kr. 24.677,00. Midlerne godkender overførsel til var

7 - Klimaregulering i kirker

Sager:
Klimaregulering i kirker (2022 - 1261)

Bilag:
Aktdokument, Brev om klimaregulering i kirker

Provstiudvalget tager dokumentet til efterretning.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653