Direkte til indholdet
Gå til forsiden

18. maj 2022

 

Referat
Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 18. maj 2022 - d. 18-05-2022 kl. 15:00 til 16:30

Deltagere: Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen
Afbud: Kristen Højbo Jansenen

 

Dagsordenspunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.

2 - Brejning - Tilladelse til brug af frie midler

Sager:
Brejning - Tilladelse til brug af frie midler (2022 - 12314)

Bilag:
Aktdokument, Tilbud_47057, Tilbud_47096, Brejning Kirke - Stama MK 9 løvsuger, Brejning Kirke - Stama MK 10 løvsuger 

Provstiudvalget godkender brug af frie midler kr 22.000,00 i henhold til indsendte tilbud kr. 82.000.
Der er bevilget kr. 60.000,00.
3 - Forpagtningskontrakt Borris-Faster kirkejord til godkendelse

Sager:
Forpagtningskontrakt Borris-Faster kirkejord til godkendelse (2022 - 12469)

Bilag:
Aktdokument, scan underskrevet kontrakt Præstejord 2022, Scan underskrevet kontrakt Vigen 2022, Forpagtningskontrakt Præstegårdsjorden 2022, Forpagtningskontrakt Vigen 2022
Provstiudvalget godkender forpagtningskontrakterne.
4 - Brochure - interaktiv Provstiudvalget siger tak for tilbuddet og vil have det i tankerne, hvis det bliver aktuelt.
5 - Stauning - ansøgning - 5 % midler

Sager:
Stauning - ansøgning - 5 % midler (2022 - 14893)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning om 5% midler vedr. stråtag den 22. april  2022, img20220423_10293406
Provstiudvalget kan ikke bevilge af 5%-midler, da det ikke falder ind for rammerne af brug af 5%-midler.
Udgiften kan dækkes af frie midler.

6 - Hemmet - Sdr. Vium - ansøgning vedr. belægning på kirkegård - 2022 - 14830

Ansøgning om brug af frie midler kr. 150.000 til brug for belægning på kirkegården.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Hemmet - Hemmet- Sønder Vium Sognes Menighedsråd - Kirkegårde (2022 - 14830)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Billede af belægning 1, Billed af belægning 2, Billed af belægning 3, Billed af belægning 4, Billed af belægning 5, Billed af belægning 6, Ansøgning

Provstiudvalget godkender brug af frie midler kr. 150.000,00 til belægning på kirkegården.

7 - Hoven præstebolig - Låneansøgning - Tarm

Sager:
Hoven præstebolig - Låneansøgning - Tarm (2022 - 15198)
 

Bilag:
Aktdokument, Låneansøgning. Køkken Hoven præstebolig, 2021.11.22. Godkendelse. Køkken i Hoven præstebolig

EN deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender låneansøgning kr. 265.000,00: Provstiudvalget anbefaler en lånetid på 3 år.

8 - Energikilder fremover? Opvarmnings form i Vorgod sogn

Sager:
Opvarmnings form i Vorgod sogn (2022 - 16014)

Bilag:
Aktdokument

Provstiudvalget vil være opmærksom på budgetlægning, da energipriserne fortsætter med at stige.

9 - Vinduesprojekt Stauning Præstebolig 

Ansøgning om likviditetslån 
Pkt. 9 og 10 `hænger sammen´.

Sager:
Vinduesprojekt Stauning Præstebolig (2022 - 15992)

Bilag:
Aktdokument, Likviditetsansøgning, Budgetskema_tilskud_frededebygninger, Afgørelse 2750262_1235037_0, Brev til Ribe Stift

Provstiudvalget bevilger et stiftslån på kr. 350.000,00 over tre år. Ansøgningsskema findes på DAP´en.
10 - Erstatning af plissegardiner - Stauning præstebolig

Ansøgning om likviditetslån. Pkt. 9 og 10 `hænger sammen´.

Sager:
Vinduesprojekt Stauning Præstebolig (2022 - 15992)

Bilag:
Aktdokument
Anskaffelse af nye gardiner er præstens egen anliggende.
Vil menighedsrådet give et tilskud, må midlerne findes inden for driftsbudgettet.

11 - Projekt i Folkekirkens Udviklingspulje - Tarm Menighedsråd

Sager:
rojekt i Folkekirkens Udviklingspulje - Tarm Menighedsråd (2022 - 16011)

Bilag:
Aktdokument, brev til provstiudvalget, 129.2. Budget Ansøgning, 129.3. Vedr. tilsagnsbrev fra Den folkekirkelige Udviklingsfond 2022

EN deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget bevilger i ekstra driftsmidler kr. 100.000,00 i 2023 samt tilsvarende i 2024. I 2025 reduceres driftsbudgettet med kr. 200.000,00.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653