Direkte til indholdet
Gå til forsiden

16. november 2022

 

Referat
Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde d. 16. november 2022 - d. 16-11-2022 kl. 08:00 til 09:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt.

2 - Godkendelse af årshjul for MR og PU (PU-kontor)

Se vedhæftet forslag. 
Et årshjul er et hjælpeværktøj, som løbende tilrettes efter behov/ændringer.
2023 Årshjul Skjern Provsti KONTOR til orientering.

Sager:
Skjern Provsti - årshjul 2023 - MR, PU og Provstikontor {2022 - 33244)

Bilag:
2023 Årshjul Skjern Provsti KONTOR, 2023 Årshjul Skjern Provstiudvalg, 2023 Årshjul Skjern Provsti MENIGHEDSRAD

Dejligt værktøj, som vi i MR kan anvende i det kommende år.

Forslag om udsendelse af årshjulet til MR inden efterårsferien i 2023.

PU skaI aftale nye datoer på september mødet.

3 - Orientering: Nørre Omme Sogn:  Godkendelse af udskiftning af trævindue i kor mod syd og udvendig dør til kor.

24.10.2022 Projektet er godkendt i Ribe Stift
14.09.2022 PU-mødet bevilget finansiering kr. 105.000 af frie midler og videresendes til godkendelse i Stiftet.

Sager:
Byggesag - Skjern Provsti - Nr. Omme kirke - Nørre Omme Sogns Menighedsrad - Kirkebygning - Udskiftning vindue og dør {2022 - 25730)

Bilag:
Afgørelse vedrørende menighedsrådets ansøgning om udskiftning af trævindue i kor mod syd og udvendig dør til kor., Aktdokument, Nørre Omme2_NM22-09409, 220926 Nørre Omme Kirke, udskiftning af vindue og dør

Drøftelse af fremtidig orientering til PU om byggesager.

 

Orienteringspunkt nederst pa dagsorden - korte beskrivelser af byggesager.

4 - Ådum Kirke: Kirkesyn 2022
 

Sager:
Synsrapport - Ådum kirke - Kirkesyn 2022 (2022 -31161)

Bilag:
Aktdokument, kirkesyn Ådum 2022

Synsrapporten er godkendt.


 

 

 

5 - Orientering fra MR om øgede udgifter energi

 

Samlet overblik over indkomne opgørelser af energiforbrug efter 3. kvartal 2022 og ansøgninger om 5%-midler forud for evt. bevilling af ansøgninger.

Nr. Omme MR, Fjelstervang og Videbæk har
indsendt  opgørelse til orientering - vedhæftet her.

Sager:
Energi merudgifter 2022 - Skjern Provsti - MRs opgørelser og ansøgning om 5% midler (2022 - 31030) 
Energi merudgifter 2022 - Skjern Provsti - MRs opgørelser og ansøgning om 5% midler (2022 - 31030)
Energi merudgifter 2022 - Skjern Provsti - MRs opgørelser og ansøgning om 5% midler (2022 - 31030)

Bilag:
Merudgifter el 2022, Videbæk, Merudgifter varme 2022, Videbæk, Nr. Omme - Meromkostninger energi i 2022, Opgørelse af merudgifter el 2022, Fjelstervang, Samlet oversigt over energiforbrug efter 3. kvartal 2022

Orientering til alle MR.

Vi kan give et tilskud pa 50% af nuværende modtagne ansøgninger, men vi kan ikke dække alle ekstra udgifter.

Endelig opgørelse skaI indsendes til behandling til foråret. MR skaI selv bidrage økonomisk af driften efter evne.

PU opfordrer til at spare på energien, hvor det er muligt.

MR med likviditetsproblemer kan ansøge om likviditetslån, da endelig udgifter først kendes til foråret, nar årsopgørelsen foreligger.

6 - Troldhede MR - angøsning om 5% midler vedr øgede varmeudgifter 2022 efter 3. kvartal: ansøgning om 5%-midler

 

Ansøgning om 5%-midler:
Forventet merforbrug i varmeudgifter i 2022: 44.862,79

Sager:
Troldhede Kirke Ansøgning merudgift opvarmning tkr. 30 (2022 - 25198)

Bilag:
Aktdokument, varmeforbrug

PU bevilger foreløbig af 5%-midler kr. 22.000 til ekstraordinære energiudgifter. Endelig årsopgørelse skaI indsendes, når denne foreligger.

Beløbet udbetales efter modtagelse af dokumentation for afholdt udgift, samt angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

7 - Faster MR - ansøgning om 5%-midler vedr. øgede gasudgifter mv.

Ansøgning om 5%-midler:
34.000 til udgifter i fm. affugtning i kirkerummet 
100.000 til forventet merforbrug gas og el i 2022

Sager:
Ansøgning 5% midler - Faster MR - gasudgifter 2022 (2022 - 33551)

Bilag:
Aktdokument, merforbrug af energi, goenergi 11-21, goenergi 02-22, goenergi 05-22, goenergi 08-22, goenergi 1-11-22, norlys 11-21, norlys3-22, norlys 5-22, norlys8-22, norlys 11-22

SMO deltager ikke i punktet. 
 

PU bevilger af 5%-midler kr. 50.000 i tilskud til dækning af ekstraordinære udgifter til gas, derudover bevilges udgifter til installation af affugter 33.964 kr.

Endelig årsopgørelse af gasudgifter skaI indsendes, når denne foreligger.
Beløbene udbetales ved indsendelse af dokumentation for afholdt udgift, samt angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

 

8 - Borris Kirke - ansøgning om 5%-midler vedr. øgede el-udgifter

Ansøgning om kr. 20.000 af 5%-midler til dækning af forventet øgede el-udgifter i 2022.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Sønder Borris - Vedr. merforbrug energi Borris Kirke (2022 - 33553)

Bilag:
Aktdokument, Kopi af Elforbrug, El Kirkegarden, El kirkebygning, Merforbrug energi 2022 til skjern provsti

SMO deltager ikke i punktet.

PU bevilger kr. 10.000 til ekstraordinære energiudgifter. Endelig årsopgørelse skal indsendes, når denne foreligger.

Beløbet udbetales efter modtagelse af dokumentation for afholdt udgift, samt angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

9 - Brejning MR -Ansøgning om 5% midler til ekstra energiudgifter 2022

Forventet merudgift i alt i 2022 kr. 110.575.

Sager:
Ansøgning - Brejning MR - 5%-midler til energiudgifter 2022 (2022 - 33326)

Bilag:
Aktdokument, Ansøgning, merudgifter gas og el 2022, Brejning, Merudgifter gas 2022, Brejning, Merudgifter el kirke og graverbygning 2022, Brejning, Merudgifter el kirkehuset 2022, Brejning

PU bevilger foreløbig af 5%-midler kr. 55.000 til ekstraordinære energiudgifter. Endelig årsopgørelse skaI indsendes, når denne foreligger.

Beløbet udbetales efter modtagelse af dokumentation for afholdt udgift, samt angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

10 - Nørre Vium Herborg: Ansøgning om 5%-midler til energiudgifter

Ansøgning om 5% midler til energiudgifter kr. 68.292

Sager: 
Ansøning - Nørre Vium Herborg - 5% midler til energiudgifter 2022 (2022 - 33537)
Ansøning - Nørre Vium Herborg - 5% midler til energiudgifter 2022 (2022 - 33537)

Bilag:
Aktdokument, Merudgifter gas 2022, Nr. Vium - Herborg, Merudgifter el til kirken i Herborg 2022, Merudgifter el til kirken i Nr. Vium 2022, Merudgifter el til kirkegarden i Herberg 2022, Ansøgning, merudgifter gas og el 2022, Nr. Vium - Herborg, Aktdokument, Image

PU bevilger foreløbig af 5%-midler kr. 34.000 til ekstraordinære energiudgifter. Endelig årsopgørelse skal indsendes, når denne foreligger.
Beløbet udbetales efter modtagelse af dokumentation for afholdt udgift, samt angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

11 -  Vorgod MR ansøgning om 5%-midler til gas og el

Ansøgning om 5% midler kr. 112.017 til forventet merudgifter til gas og el i 2022.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Vorgod MR - Merforbrug af gas og el 2022 (2022 - 33568)

Bilag:
Ansøgning, merudgifter el og gas 2022, Vorgod

PU bevilger foreløbig af 5%-midler kr. 56.000 til ekstraordinære energiudgifter.
Endelig årsopgørelse skal indsendes, når denne foreligger.
Beløbet udbetales efter modtagelse af dokumentation for afholdt udgift, samt angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

12 - Væggerskilde ansøgning om 5% midler energi

Ans¢gning om 5% midler kr. 29.879 til energiudgifter.

Sager: 
Ansøgning 5% midler - Væggerskilde MR - Opgørelser over energi (2022 - 33565)

Bilag:
Ansøgning, merudgifter el 2022, Væggerskilde

PU bevilger foreløbig af 5%-midler kr. 15.000 til ekstraordinaere energiudgifter. Endelig årsopgørelse skal indsendes, nar denne foreligger. Beløbet udbetales efter modtagelse af dokumentation for afholdt udgift, samt angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

13 - Godkendelse af MR revisionsprotokollat

Mangler aflevering Videbæk MR. Revisionsprotokollatet behandles på MR-møder den 8. november.

Modtaget kopi af underskrevet Revisionsprotokollat behandlet pa MR-møde den 8.11.2022. lngen kommentar.

Sager: 
Revision - Skjern Provsti MR - Oversigt over bemærkninger i protokollaterne for 2021 (2022 - 29310)

Bilag:
2021Skjern Provsti, samleoversigt bemærkninger årsregnskab 2021 med MR bemærkninger

Stauning MR har godkendt revisionsprotokollatet den 8. november 2022 uden bemærkninger Videbæk MR har godkendt revisionsprotokollatet den 4. oktober 2022 uden bemærkninger.

 

PU godkender alle provstiets regnskaber for 2021. Revisionsprotokollaterne tages til efterretning med følgende bemærkninger:

MR med bemærkninger om negative frie midler henstilles til at tage en dialog med PU inden budgetlægning 15. juni 2023 til at få en aftale om styrkelse af likviditeten.

Evt. leasingkontrakter skal godkendes i PU.

Deter vigtigt, at MR påser, at der ved udløb af gravstedsaftaler aftales fornyelse af brugsretten eller at gravstedet sløjfes.

14 - Sønder og Nørre Bork: Forpagtningskontrakt til godkendelse

Udlejning af 0,07 ha i 30 år til vindmølle v/Sdr. Bork Vind

Sager:
Forpagtningskontakt - Sønder og Nørre Bork - 0,07 ha udlejes i 30 år til Sønder Bork Vind til opsætning af vindmølle (2022 - 33430)

Bilag:
Aktdokument, 2022.11.07. Forpagtning. Vindmølle, 2022.11.07. Provsti. Forpagtning Sdr. Bork Vind, 2022.11.07. Forpagtning. Tillæg

ON deltager ikke i punktet.

Tillæg til forpagtningsaftale med Niels Koldtoft Christensen godkendes.

PU er positive for forpagtningsaftale med Sønder Bork Vind K/S, men sender aftalen videre til juridisk afklaring af §3 stk. 2 - Konvertering til vindmølleandele.

15 - Brejning MR godkendelse af ændringer i kirkegårdsvedtægter

 

Sager: 
Kirkegardsvedtægter - Brejning Kirke - Ansøgning om rettelser (2022 - 33425)

Bilag:
Aktdokument, Kirkegardsvedta:gter Brejning Kirke 2022, A og B - skitse og forklaring

PU godkender ændringer i Brejning Sogns kirkegårdsvedtægter som ansøgt.

16 - Vorgod MR ansøgning om 5% midler ekstra udgifter præstebolig

 

Ansøgning 5% midler: 98.911 kr. til istandsættelse af præstebolig og manglende boligbidrag i fm. præsteskifte.

Sager:
Fraflytningssyn - Vorgod Pra:stebolig - konsulentudtalelse pr. august 2022 (2022 - 23378)

Bilag:
Aktdokument, 4453_001

PU bevilger af 5%-midler som ansøgt kr. 98.911 til ekstraordinære udgifter til istandsættelse af præsteboligen.

17 - Nørre Vium Herborg MR - ansøgning om 5% midler til restbeløbet af afdrag pa Iån

Ansøgning om 5%-midler kr. 41.216,50 - manglende ligning til afdrag på Iån i 2021

Sager:
Ansøgning 5% midler - Nørre Vium Herborg - restbeløbet af afdrag på Iån (2022 - 33544) Ansøgning 5% midler - Nørre Vium Herborg - restbeløbet af afdrag på Iån (2022 - 33544)

Bilag:
Aktdokument, Aktdokument, Forklaring afdrag på stiftslån.

PU bevilger 5%-midler kr. 41.216,50 som ansøgt. Beløbet udbetales efter modtagelse af dokumentation for afholdt udgift, samt angivelse af ønsket kontonummer til modtagelse af beløbet.

PU henstiller til, at vi i den kommende budgetlægning til foråret får taget hånd om den manglende likviditet.

18 - Godkendelse af mindre forhøjelse af betaling til RAMS

Poul Ivan orienterer pa mødet om årsag til den mindre forhøjelse i den årlige betaling til RAMS.


 

lndtil udgangen af 2022 har Stiftet betaIt for en ½ tids ansat teolog til arbejdet med RAMS. 
Denne udgift på ca. 250.000 kr. årligt overgår fra 2023 til RAMS.

Forslag fra RAMS-udvalget forhøjes kontingent til Rams gradvist med 50.000 pr. år i Stiftet, de kommende 5 år.

Skjern Provsti betaler af forhøjelsen 10%, dvs. vi i 2023 forhøjes med 5.000 kr.

PU godkender forhøjelsen af kontingentet til RAMS som foreslået.

19 - Godkendelselse af gravstedstakster 2023

 

Priserne er tilrettet med prisindeks 8,7 % i forhold til priserne for 2022.

Nedsættelse af udvalg til genberegning af gravstedstakster i 2023.

Sager: 
Gravstedstakster 2023 - Ringkøbing Skjern Kommune (2022 - 32315)

Bilag: 
UDKAST 2023 Gravstedstedstakster for Ringkøbing Skjern Kommune

PU godkender gravstedstaksterne for 2023.

Nedsættelse af takstudvalg til genberegning af takster i Skjern Provsti i 2023 udsættes til PU-mødet i december.

20 - Stiftets godkendelse af PUK-regnskab 2021 fra Stiftet

Til orientering

Sager:
Advis om bilag i Dataarkiv Regnskab og Kirkeportolen - Skjern Provsti - 2022 (2022 - 7368)

Bilag: 
20221108 Stiftets godkendelse af PUK regnskab 2021

 

 

21 - Eventuelt

 

                   2022 - 27364 - Skjern Provsti - Møder 16-11-2022, 08:00

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653