Direkte til indholdet
Gå til forsiden

16. marts 2022

 

Referat Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde 16. marts 2022 - d. 16-03-2022 kl. 15:00 til 16:30
Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen

Mødet afholdes som teamsmøde.

 

Dagsordenspunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendes.

2 - Regnskab PUK 2021 vol 2
 

Sager:

Regnskab PUK 2021 (2022 - 4983)

 

Bilag:
Aktdokument, Regnskab PUK 2021 vol 2

Provstiudvalget godkender regnskabet.

3 - Ansøgning om ekstrabevilling til kalkmalerier
 

Sager:
Restaurering af kalkmalerierne i Lønborg kirke (2019 - 17065)
 

Bilag:
Aktdokument, SKM_C25822030715481

Provstiudvalget godkender menighedsrådets ansøgning til dækning af ekstra udgift til kalkmalerierne.

Likviditet stillet til rådighed af provstiet nedsættes fra kr. 250.000,00 til kr. 100.000,00.
De dermed frigjorte kr. 150.000,00 samt ekstra kr. 50.000,00 fra de frie midler må bruges til finansiering af ekstra udgift til kalkmalerierne.

   

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653