Direkte til indholdet
Gå til forsiden

14. september 2022

 

Referat
Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde d. 14. september 2022 - d. 14-09-2022 kl. 08:00 til 09:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen 

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt.
2 - Troldhede Kirke Ansøgning merudgift opvarmning kr. 30.000

Sager:
Troldhede Kirke Ansøgning merudgift opvarmning tkr. 30 (2022 - 25198)

Bilag:
Aktdokument, udg. opvarmning, kraftvarmeværk 1, kraftvarmeværk 2
PU udsætter punktet til PU-mødet i november 2022.
PU ønsker samlet at tage stilling til ansøgninger fra provstiets kasser om dækning af merudgifter til opvarmning af 5% midlerne.
3 - Nr. Omme Kirke - udskiftning af dør og vindue kr. 105.000 - frie midler

Tidligere: sag 2022-09490 - sag 2022-12760
- Stiftet anbefaler udførelse, men ønsker yderligere dokumentation og tilbud

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Nr. Omme kirke - Nørre Omme Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 25730)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Billede 16, Billede 15, Billede 14, Billede 13, Billede 12, GK deltager ikke. PU bevilger brug af frie midler 105.000 kr. og videresender sagen til godkendelse i stiftet. Billede 11, Billede 10, Billede 09, Billede 08, Billede 07, Billede 06, Billede 05, Billede 04, Billede 03, Billede 02, Billede 01, Supplerende redegørelse 22.08.22, Overslag Nr Omme Kirke 8-8-22, nr.omme kirke vedlagte tilbud, H 98 5.2, H 98 5.1, H 98 4.2, H 98 4.1

GK deltager ikke.

PU anbefaler projektet og videresender til stiftet - kr. 47.000 bevilget af frie midler.

4 - Godkendelse af samarbejde om fælles regnskabsfører Sdr. og Nr. Bork og Tarm

Sager:
Sdr.Bork/Nr.Bork og Tarm: Godkendelse af samarbejde om fælles regnskabsfører (2022 - 26341)

Bilag: Aktdokument, Samarbejdsaftale. Sdr. og Nr. Bork
ON deltager ikke i punktet.
Samarbejdsaftalen godkendes.
5 - Godkendelse af samarbejde om fælles regnskabsfører Borris og Tarm

Sager:
Borris og Tarm: Godkendelse af samarbejde om fælles regnskabsfører (2022 - 26347)

Bilag:
Aktdokument, Samarbejdsaftale. Borris
SMO deltager ikke punktet.
Samarbejdsaftalen godkendes.

6 - Troldhede Kirke: køb af minilæsser 145.000 - midler fra anlægskonto

Sager:
Troldhede Kirke: ansøgning køb af minilæsser tkr. 145 (2022 - 26516)
 

Bilag:
Aktdokument, minilæsser., minilæsser 1

Troldhede Kirke har efterfølgende fremsendt opgørelse over anlægsaktiver udvisende saldo 157.448,97 kr.

PU godkender overførsel af anlægsmidler kr. 145.000 til køb af minilæsser mv.
7 - Hemmet Kirke: Borebiller i orglet - kr. 100.000 af 5% midler

Sager:
Hemmet Kirke: Borebiller i orgel: Ansøgning kr. 100.000 af 5% midler (2022 - 26523)

Bilag:
Aktdokument, 2022.09.05. Rep. af orgel. Hemmet, 15.06.2022 Rapport ang. orglet i Hemmet Kirke, INDEKLIMA
PU godkender brug af 5% midler til behandling for borebiller.
Specificeret regning bedes fremsendt til provstiet, da vedligehold skal dækkes af kirkekassen.
PU vil tage stilling til endeligt beløb, når specificeret regning foreligger.
8 - Hemmet-Sdr. Vium MR: Overskridelse af budget til renovering af hønsehus: kr. 37.297 af frie midler

Sager:
Hemmet: Renovering "Hønsehuset" Ansøgning om brug af frie midler (2022 - 26519)

Bilag:
Aktdokument, 2022.09.05. Overskridelse. Hønsehus
PU godkender brug af frie midler 37.297 kr.
9 - Overblik over opvarmning af bygninger i provstiet

OBS! Enkelte menighedsråd mangler tilbagemelding.

Sager:
Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde (2022 - 23366)

Bilag:
Aktdokument, 20220906 Opvarmningskilde i Provstiets bygninger
Alle MR har nu meldt ind, og PU har fået et samlet overblik over varmekilder i provstiets bygninger.
Målet for at blive CO2 fri inden 2030 forventes muligt.
Udviklingen følges og tages op årligt.
10 - Eventuelt  

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653