Direkte til indholdet
Gå til forsiden

12. oktober 2022

 

Referat
Skjern Provsti – Møder

Provstiudvalgsmøde d. 12. oktober 2022 - d. 12-10-2022 kl. 08:00 til 09:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen

Afbud: Olav Noer

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt.

2 - Stauning - tilbygning til graverbygning

Punkt på PU-mødet 28. juni 2022 med kommentar: Der vil blive taget stilling til projektet ved budgetlægning. Provstiudvalget vil gerne se på projektet ved besøg.

Punkt på PU-mødet 17. august 2022 med aftale om besøg i Stauning samme dag Pga. ferie blev besøget udsat og blev først afviklet den 23. august 2022.

Ved budgetlægning 2023 er der afsat 390.000 kr. til projektet.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Stauning sogn kirke - tilbygning til graverbygning kr. 390.000 (2022 - 17355)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Tegningsfortegnelse, Grundplan, Eksisterende plan, Tilbygning, Tilbygning tværsnit, Facade, Økonomisk overslag, Faktura

PU bekræfter bevilling af kr. 390.000 til projektet i budget 2023 og indstiller til godkendelse i Stiftet.
3 - Stauning - etablering af containerplads og bokse

Punkt på PU-mødet 28. juni 2022 med kommentar: Der vil blive taget stilling til projektet ved budgetlægning.

Ved budgetlægning 2023 er der afsat 255.000 kr. til projektet.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Stauning Kikre - Opbevaringsplads 260.000 (2022 - 17401)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, Prisoverslag containergrav m.m., Skitse, containerplads
PU bekræfter bevilling af kr. 255.000 til projektet i Budget 2023 og indstiller projektet til godkendelse i Stiftet.
4 - Kirkekasserne: Kvartalsopfølgning 2. kvartal 2022

Sager:
Kvartalsrapporter 2022 - Skjern Provsti - kirkekasser (2022 - 12616)

Bilag:
Aktdokument, 2022 2 Kvartalsrapport oversigt
Kvartalsrapporter pr. 30.6.2022 godkendes for alle kirkekasser i provstiet.
5 - Nr. Vium-Herborg: Ansøgning om opnormering af organist

Der er efterfølgende modtaget beregning af merudgift i budget 2023 på 140.000 fra regnskabsfører Britta Sunesen, samt en endelig beregning af organist-normering til 1368 timer årligt/30,14%. Se særskilt mail med dokumenter.

Sager:
Ansøgning - Nr Vium/Herborg - Opnormering af organist stillingen ved Nr. Vium-Herborg og Troldhede kirker (2022 - 27886)

Bilag:
Aktdokument, Organistnormering - 2022 - minimum, Brev til provstiet organist stillingen
Bevilling til opnormering af organist-stillingen kan tidligst fåes via budgetbevilling 2024.
Forventet ekstra udgift på kr. 140.000 kan medtages på budget 2024.
Menighedsrådene må ansætte en organist til nuværende normering.

PU anbefaler, at menighedsrådene laver en samarbejdsaftale om organist-stillingen. Hvis menighedsrådene sammen kan finde pengene, må de ansætte som søgt.
6 - PUK Revisionsprotokollat årsregnskab 2021

Godkendelse af Revisionsprotokollat 2021.
Særlige forhold punkt 6, 7 og 8 er på plads.

Sager:
Skjern Provsti: PUK Revisionsprotokollat årsregnskab 2021 (2022 - 28705)

Bilag:
Aktdokument, 20220915 Revisionspåtegning PUK regnskab 2021, 20220915 Revisionsprotokollat til PUK regnskab 2021
PU godkender revisionsprotokollatet.
7 - Skjern Kirke: Ansøgn om frigivelse af midler i stiftet

Frigivelse af midler 43.410 kr. fra salg af huset på Langagervej 11, Skjern. til installation af dørpumpe i Skjern Kirke

Sager:
Skjern Kirke: Ansøgn om frigivelse af midler i stiftet installation af dørpumpe (2022 - 28397)

Bilag:
Aktdokument, SKM_C30822092012500

PU videresender ønsket til frigivelse i Stiftet.

 

8 - Rækker Mølle MR: omdisponering af anlægsmidler

Anlægsmidler kr. 25.000 til robotklipper ønskes flyttet fra Sædding Kirke til præsteboligen.

Sager:
Rækker Mølle MR: omdisponering af anlægsmidler Robotklipper fra kirke til præstegård (2022 - 28735)
 

Bilag:
Aktdokument

PU godkender flytning af anlægsmidler kr. 25.000 som ansøgt.

 

9 - Nr.Vium Herborg - Til PU? - Sammenligning af ligning og økonomi i sognene

Sager:
Nr.Vium Herborg - Til PU? - Sammenligning af ligning og økonomi i sognene (2022 - 28850)

Bilag:
Aktdokument, Sammenligning mellem Nr

PU har set på budget excl. renter i forhold til antal medlemmer. PU fastholder, at ligningsmidler fordeles efter behov og indkomne ønsker indsendt senest 15.6. forud for budgetåret.

 

10 - PUK - endeligt budget 2023

Tilrettet med aktuelle ligningsmidler, samt tilrettet forventet lønomkostninger.

Sager:
PUK budget 2023 (2022 - 22435)

Bilag:
Aktdokument, 2023 endelig budget
Skjern Provstiudvalg, CVR-nr. 21253642, Budget 2023, , Endelig budget afleveret d. 10-10-2022 13:30
PU godkender budget 2023.

11 - Faster Kirke - Rep. af tegltag pga. vandindtrængning
Ansøgning om brug af frie midler kr. 30.000.

Sager:
Faster Kirke Ansøgning om brug af frie midler tkr. 30 rep af tegltag (2022 - 29296)

Bilag:
Aktdokument

SMO deltager ikke punktet.

PU godkender brug af 30.000 kr. af frie midler.

 

12 - Kirkekasserne: Revisionsprotokollaterne 2021

Sager:
Revision - Skjern Provsti MR - Oversigt over bemærkninger i protokollaterne for 2021 (2022 - 29310)

Bilag:
Aktdokument, Skjern Provsti, samleoversigt bemærkninger årsregnskab 2021

PU udsætter punktet til mødet den 16. november efter modtagelse af MR's bemærkninger ifm. deres godkendelse af egen revisionsprotokollat.

13 - Brejning Kirke Ansøgning om 5% midler til bekæmpelse af borebiller i kapellet

Medarbejderne fjerner selv loft og isolering forud for bekæmpelse af borebiller.
Ansøgning om 10.000 kr. af 5% midler til bekæmpelse af borebiller.
Forventer at sende en ny ansøgning i 2023 til betaling af genetablering af loftet i kapellet.

Sager:
Ansøgning 5% midler - Brejning Kirke (8755) - Borebiller i Kapellet Brejning Kirke 8755 (2022 - 23560)

Bilag:

Aktdokument

PU bevilger 5% midler op til kr. 10.000 til bekæmpelse af borebiller. Beløbet udbetales ved indsendelse af regning på det udførte arbejde.

14 - Hemmet-Sdr Vium og Tarm: Godkendelse af samarbejde om fælles kirkegårdsdrift

Sager:
Hemmet-Sdr Vium og Tarm: Godkendelse af samarbejde om fælles regnskabsfører (2022 - 29893)

Bilag:
Aktdokument, 2022. Samarbejdsaftale Hemmet-Sdr Vium

EN deltager ikke i punktet.

PU godkender samarbejdsaftalen med følgende kommentar: Rettelse til §3 stk. 4: De nævnte beløb i §3 stk. 3....., teksten skal ændres til §3, stk. 2....
15 - Vorgod Kirke: Godkendelse fra stiftet om indvendig renovering

Sager:
yggesag - Vorgod Sogns Menighedsråd - Skjern Provsti - 8766 Vorgod Kirke - Kirkebygning - Renovering af indvendig del af Vorgod Kirke (2022 - 25047)

Bilag:
Aktdokument, Vorgod_NM22-10492, 220823 Vorgod Kirke, indvendig istandsættelse, Afgørelse
Orienteringspunkt

Indvendig renovering
- budgetoverslag pr. 9. august 2022 kr. 5.406.016. Orgelprojekt
- Budgetoverslag pr. 7. juni 2022 kr. 3.368.4750
Samlet pris kr. 8.774.766.
16 - Eventuelt
Aftale datoer for møder i 2023.
PU-udvalgsmøde i 2023: Fortsat onsdag morgen 8.00-9.30
25. januar - PU-møde
22. februar - PU-møde
15. marts- PU-møde
28. marts kl. 15.30 Fælles PU-møde i Ringkøbing kl. 15.30
12. april - PU-møde
onsdag den 3. maj - Foreløbigt budgetsamråd kl. 19.00
24. maj - PU-møde
28. juni - PU-møde
23. august - PU-møde
onsdag, den 30. august - budgetsamråd kl. 19.00
13. september - PU-møde
11. oktober - PU-møde
15. november - PU-møde
6. december - PU-møde
 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653