Direkte til indholdet
Gå til forsiden

9. december 2021

 

Provstiudvalgsmøde 9. december 2021 kl. 14:00 til 15:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer,
Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen
Foreløbigt budgetsamråd d. 4. maj 2022.
Endeligt budgetsamråd d. 24. august 2022.

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden samt godkendelse af
forretningsorden og regnskabsinstruks
Dagsorden godkendes.
"Hvem må hvad" (hvor ligger kompetencen - MR,
provstiudvalg, stift) gennemgås.
Forretningsorden gennemgås og godkendes.
Regnskabsinstruksen gennemgås og godkendes.
2 - Troldhede - ansøgning vedr. fældning af træer på kirkegården
Sager:
Troldhede - ansøgning vedr. fældning af træer på
kirkegården (2021 - 31737)
Bilag:
Til provstiudvalget, Ansøgning om fældning af
Søjleavnbøg, Kort over kirkegården Søjleavnbøg,
Billed af Søjleavnbøg, Tilbud på fældning
HedeDanmark, Billede af kirkegården HedeDanmark
Provstiudvalget godkender fældning af træer i følge
tegning og billede.
3 - Rækker Mølle - Sædding kirke - Ansøgning vedr lysestage
Sager:
Rækker Mølle - Ansøgning vedr lysestage (2021 -
32095)
Bilag:
Ansøgning vedr lysestage, Ansøgning vedrørende
lysestage, mail nr 1 lysestage, Mail nr 2 Livets gang
Menighedsrådet må gerne modtage gaven og der er
ingen regler for hvor I stiller stagen, da den er
flytbar.
4 - Skjern provsti - Samleoversigt for 2020 - revisionsbemærkninger
Sager:
Skjern provsti - revisionsbemærkninger -
Samleoversigt for 2020 (2021 - 26716)
Bilag:
Samleoversigt for 2020, Samleoversigt
bemærkninger 2020, Skjern Provsti
Regnskaberne
2020 godkendes. Revisionsprotokollaterne tages til
efterretning.
5 - Rækker Mølle - ansøgning vedr. udskiftning af lågerne ved Sædding kirke - sagsnr. 2021 - 32071
Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Sædding kirke - Rækker
Mølle Menighedsråd - Kirkegårde (2021 - 32071)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Tegning af påtænkt ny låge, Tegning af
hængselkontruktion, Tegning af figur 1, Tegning af
firgur 2, Tegning af figur 3, Fotos, Referat fra møde,
Ansøgning om udskiftning af låge ved Sædding kirke,
Fotos
Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender
til stiftet.
6 - Prioriteringsliste
Sager:
Prioriteringsliste (2021 - 32275)
Bilag:
Prioriteringsliste, Prioritering over projekter

 
Nye projekter:
Faster tårn - 1.762.000,00

7 - Fjelstervang - Vedr. tårnrenovering - Brev til provstiudvalget.
Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Fjelstervang kirke. -
Fjelstervang Sogns Menighedsråd - Kirkebygning
(2021 - 17327)

Bilag:
Brev til provstiudvalget., Brev til provstiet ang. tårn

Punktet er behandlet på møde i november.
8 - Dejbjerg MR - ansøgning vedr. etablering af ekstra varme ved døbefonten - Dejbjerg kirkesagsnr.
2021 - 32344

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Dejbjerg Kirke - Dejbjerg
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 32344)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Overslag vedr. etablering af ekstra varme i kirken,
Referat fra møde 26.8.2021, Referat fra møde
30.9.2021, Foto, Økonomisk oversigt
Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender
til stiftet. Finansieringen er på plads.
9 - Dejbjerg MR - Ansøgning vedr. ny måtte i våbenhus - Dejbjerg kirke - sagsnr. 2021 - 32345
Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Dejbjerg Kirke - Dejbjerg
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 32345)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Referat fra møde, Referat fra møde 30.9.2021, Foto,
Økonomisk oversigt, Overslag og tilbud
Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender
til stiftet. Finansiering er på plads.

10 - Klage vedr. Videbæk præstegård

Sager:
Videbæk MR - klage vedr. Videbæk præstegård (2021
- 32577)
Bilag:
klage vedr. Videbæk præstegård, Videbæk
menighedsråd
Provstiudvalget sender stiftet et høringssvar.
 

Provstiudvalget sender stiftet et høringssvar.

11 - Vorgod - Honorar til MR

Sager:
Honorar formand, kasserer, kirkeværge (2021 - 3449)
Bilag:
honorar til MR

Provstiudvalget godkender honorarer.
12 - Dejbjerg MR - Forpagtningskontrakt - præsteboligens jord
Sager:
Dejbjerg MR - Forpagtningskontrakt - præsteboligens
jord (2021 - 32987)
Bilag:
Dejbjerg Præstegaards jord, Scan_0001, Scan_0002
AMC deltager ikke under punktet.
Provstiudvalget godkender forpagtningskontrakten.
13 - Ådum - regnskab for projekt Tag på tårn - ansøgning om brug af overskydende midler
Sager:
Ådum - regnskab for projekt Tag på tårn - ansøgning
om brug af overskydende midler (2021 - 33070)
Bilag:
Tag på tårn, 2021.11.30. Provsti. Tag på tårn,
2021.11.30. Biregnskab for nyt tag på tårn
Provstiudvalget godkender regnskabet for tag på
tårn og godkender brug af midlerne til tre nye
projekter.
14 - Evt.
 
Intet

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653