Direkte til indholdet
Gå til forsiden

25. Februar 2021

 

Referat

Provstiudvalgsmøde den 25. januar 2021 - Kl. 14:00 - 15:30

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Larsen Kjærgaard, Peder Hamborg Vestersager, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen.

LTJ deltager ikke pga. problemer med teams.

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt

2 - Omlægning af kirkegård, Sdr. Bork Ansøgning

Sager:

Ansøgning (2021-1820)

Bilag:

Ansøgning, Scan_0005, Hermed ansøger vi provstiet om tilladelse til at omlægge et hjørne af kirkegården til naturområde

Provstiudvalget godkender omlægning af kirkegården

3 - Vedtægtsændringer for Skjern kirkegård

Sager: Vedtægtsændringer for Skjern kirkegård (2021 - 3032)

Bilag: Vedtægtsændringer for Skjern kirkegård, Bilag pkt. 8 2021 01 21 Vedtægter for Skjern kirkegård med tilføjelser-ændringsforslag (003)

PIM deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender vedtægtsændringer

4 - Nr. Omme ansøgning anlægsmidler

 

Sager:

Nr. Omme ansøgning anlægsmidler (2021 - 4221)

Bilag:

Nr. Omme ansøgning, Nr. Omme ansøgn. 27. jan. 2021

GK deltager ikke under punktet.

Der er bevilget kr. 90.000 til ny løvsuger. Den gamle løvsuger er repareret for kr. 33.230,56. Det fremkomne overskud på kr. 56.769,44 ønskes at bruge til køb af en plæneklipper/traktor.

 

Provstiudvalget godkender købet

5 - Honorarer formand, kasserer, kirkeværge

Sager:

Honorar formand, kasserer, kirkeværge (2021 - 3449)

Bilag:

Honorarer, Oversigt honorarer 2020

Honorar for Hoven menighedsråd godkendes

6 - Nr. Vium præstebolig - Forbrugsaftale

Sager:

Nr. Vium præstebolig - Forbrugsaftale (2021 - 5066)

Bilag:

forbrugsfordeling i præstegården, Forbrugsfordeling i præstegården 2020

Provstiudvalget godkender forbrug i præsteboligen.

7 - Nr. Vium Herborg - Låneansøgning ang. likviditet

Sager:

Nr. Vium Herborg - Låneansøgning ang. likviditet (2021 - 5494)

Bilag:

låneansøgning, Ansøgning likviditet underskrevet

Likviditetslån kr. 442.000,00 er bevilget, da likviditeten er meget stram, da menighedsrådet har måttet afdrage på gæld, der ikke er budgetsat. Likviditetslånet tilbagebetales når nyt lån bevilges i stiftet.

Likviditetslånet er udbetalt d. 23.2.2021.

8 - PUK - regnskab 2020

Forklaringer til regnskabet gennemgås.

Regnskabet godkendes.

9 - Referat

Sager:

Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde (2021 - 1819)

Bilag:

Referat for Provstiudvalgsmøde 25. februar 2021 - 1. udgave

 

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653