Direkte til indholdet
Gå til forsiden

24. juni 2021

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 24. juni 2021 - d. 24-06-2021 kl. 14:00 til 15:30

Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen

Afbud: Karsten Kirkegaard Simonsen, Peder Hamborg Vestersager

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt

2 - Borris Synsudskrift for præstebolig 2021

Sager:

Borris Synsudskrift for præstebolig 2021 (2021 - 15096)

Bilag:

2021Synsudskrift for præstegårde og boliger til elektronisk udfyldning, 2021Synsudskrift for præstegårde og boliger til elektronisk udfyldning

Synsudskriften er godkendt.

3 - Syn af Lønborg Præstebolig

Sager:

Syn af Lønborg Præstebolig (2021 - 16541)

Bilag:

Syn af Lønborg Præstebolig, 2021.05.05. Syn af Lønborg Præstebolig

Synsudskriften er godkendt.

4 - Syn af Tarm Præstebolig

Sager:

Syn af Tarm Præstebolig (2021 - 16558)

Bilag:

Syn af Tarm Præstebolig, 2021.05.05. Syn af Tarm Præstebolig

Synsudskriften er godkendt.

5 - Præsterne i Skjern provti - Ansøgning til PU

Lukket punkt

Sager:

Præsterne i Skjern provti - Ansøgning til PU (2021 - 16633)

Bilag:

Sag til PU, Til Provstiudvalget i Skjern provsti

Henvendelsen tages til efterretning og sagen vil blive behandlet under pkt. 15.

6 - Synsforretning, Borris

Sager:

Synsforretning, Borris (2021 - 17128)

Bilag:

Synsforretning, Borris, Synsforretning, Sønder Borris sogn, indscannet

Synsudskriften er godkendt.

7 - Synsrapport Hoven MR

Sager:

Synsrapport Hoven MR (2021 - 17361)

Bilag:

Synsrapport Hoven MR, Hoven MR årligt syn 2021

Synsudskriften er godkendt.

8 - Nr. Bork kirkesyn

Sager:

Nr. Bork kirkesyn (2021 - 17418)

Bilag:

VS Nr. Bork kirkesyn, SC_MF335-1210607114900

Synsudskriften er godkendt.

9 - Likviditet i Nørre Vium-Herborg kirkekasse

Sager:

Likviditet i Nørre Vium-Herborg kirkekasse (2021 - 17449)

Bilag:

Likviditet i Nørre Vium-Herborg kirkekasse, Brev provsti likviditet

 

10 - Synsprotokoller Nr Vium-Herborg

Sager:

Synsprotokoller Nr Vium-Herborg (2021 - 17450)

Bilag:

synsprotokoller Nr Vium-Herborg, Synsforretning præstegården 2021, Synsforretning Nr. Vium 2021, Synsforretning Herborg 2021

Synsudskriften er godkendt.

11 - Skjern MR - Ansøgning om brug af frie midler

Sager:

Skjern MR - Ansøgning om brug af frie midler (2021 - 17475)

Bilag:

Ansøgning om brug af frie midler, scan0004

PIM deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender ændring af brug af anlægsmidler 75.000,00 til fældning af træer, 50.000,00 vinduer, loftslem og gulvbelægning i bolig. samt ny hjemmeside 92.824,00 indkøb af ny projektor mm kr. 135.125,00

12 - Præstegården - Videbæk

Sager:

Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 10. december 2020 (2020 - 32546)

Bilag:

Præstegården, 2021.06.08 brev til PU og Stiftet, 2021.06.07 L.F. klageskrivelse vedr. præstegården

Provstiudvalget udsætter punktet til møde d. 18. august.

13 - Faster menighedsråd - ansøgning frie midler

Sager:

Faster menighedsråd - ansøgning frie midler (2021 - 17763)

Bilag:

Faster menighedsråd, 10-06-2021 Ansøgning om midler til isolering

Provstiudvalget godkender brug af frie midler kr. 125.000,00 til isolering af graverbygning mm.

14 - Hemmet - Sdr. Vium - Ansøgninger om brug af frie midler

Ansøgning vedr. brug af frie midler/omdisponering af anlægsmidler indeholder ansøgning vedr.:

* Udskiftning af hynder/Sdr. Vium kirke - brug af frie midler kr. 50.000,00

* Reparation af køleanlæg og isolering af kapel/Hemmet - brug af anlægsmidler afsat til indv. kalkning. Projektet er afsluttet og ikke så dyrt som forventet. Brug af kr. 75.000,00

* Omdisponering af midler afsat til varmepaneler til udskiftning af vinduer i boligen.

Sager:

Hemmet - Sdr. Vium - Ansøgninger - Brug af frie midler (2021 - 18124)

Bilag:

Ansøgninger, 2021.06.11. Hynder, 2021.06.11. Kapel, 2021.06.11. Vinduer i præsteboligen, 2021.06.11. Honorar

Provstiudvalget godkender brug af frie midler 50.000,00 til hynder, kr. 75.000,00 til kapel/køling samt kr. 123.965,00 fra varmestyring i kirken til vinduer i præstebolig

15 - Sdr. og Nr. Bork, Lyne MR - Vikar.

Lukket punkt

Sager:

Sr. og Nr. Bork, Lyne MR - Vikar. (2021 - 18132)

Bilag:

Vikar.

Provstiudvalget godkender, at der `ansættes´ løs vikar for tre måneder til dækning af handlingerne i Sdr. og Nr. Bork samt Lyne. Handlingerne betales af menighedsrådenes frie midler.

16 - Skjern provsti budgetforslag 1. udgave

1. udgave - vil foreligge på bordet d. 24. juni i den lyserøde udgave.

Sager:

Skjern provsti budgetforslag 1. udgave (2021 - 18143)

Bilag:

Skjern provsti budgetforslag 1. udgave, Budget 2022 oversigt

 

17 - Fjelstervang kirke - forslag til udvidelse - sagsnr. 2021 - 17327

Sager:

Skjern Provsti - Byggesag - Fjelstervang kirke. - Fjelstervang Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 17327)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

GN deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget vil gerne komme og se og drøfte projektet med menighedsrådet og arkitekt.

18 - Likviditet i Nørre Vium-Herborg kirkekasse

Menighedsrådet fra Nr. Vium - Herborg er inviteret - efter ønske - til at deltage i mødet kl. 14.00.

Sager:

Likviditet i Nørre Vium-Herborg kirkekasse (2021 - 17449)

Bilag:

Likviditet i Nørre Vium-Herborg kirkekasse, Brev provsti likviditet

Deltagere fra Nr. Vium-Herborg: Johannes Jakobsen, Villy Svinth, Jens Spliid.

MR sender en ansøgning på kr. 189.216,50 til 5%- midler til ekstra afdrag af lån.

Provstiudvalget godkender hermed brug af 5%- midler til dækning af udgiften.

MR skal indsende dokumentation for udgiften.

19 - Hemmet - Sdr. Vium - Honorarer til menighedsrådsmedlemmer

Sager:

Hemmet - Sdr. Vium - Honorarer til menighedsrådsmedlemmer (2021 - 18130)

Bilag:

Honorarer til menighedsrådsmedlemmer, 2021.06.11. Honorar

Provstiudvalget godkender honorar.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653