Direkte til indholdet
Gå til forsiden

20. maj 2021

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 20. maj 2021 - d. 20-05-2021 kl. 14:00 til 15:30

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Larsen Kjærgaard, Peder Hamborg Vestersager, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen

Afbud fra Erik Nielsen

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt.
2 - Brug af 5%-midler

Med udgangspunkt i lovbekendtgørelse nr. 95 af 29. januar 2020 om folkekirkens økonomi § 7a, st. 2, 3. pkt., hvoraf det for 5%-midlernes vedkommende fremgår, at ”Reserven kan anvendes til dækning af uforudsete udgifter i ligningsområdet.”.

Af vejledning nr. 10205 af 30. november 2016 om kirke- og provstiudvalgskassernes budget, regnskab og revision m.v. afsnit 4.4, fremgår det, at ”Reserven kan bruges til imødegåelse af uforudsete og uopsættelige udgifter i ligningsområdet i løbet af budgetåret.”

Idet der i vejledningen står, at der er tale om uforudsete OG uopsættelige udgifter, er formodningen, at der er tale om, at 5%-midlerne ikke bør anvendes til udgifter, som et menighedsråd burde have forudset ved budgetlægning, ligesom der ikke må være tale om, at udgifterne kan udskydes til den kommende budgetlægning.

Da man bør kunne forvente, at menighedsrådene i deres budgetlægning udviser rettidig omhu, og da der ift. anvendelsen af reserven (5%-midlerne) er krav om uopsættelige udgifter, vil provstiudvalget anlægge en ret restriktiv praksis ift. anvendelsen af disse midler.

Provstiudvalget fastsætter en bagatelgrænse på kr. 10.000,00 til 30.000,00 alt efter kirkekassens størrelse.

3 - Lønborg - Tinglysning af servitut Lønborg præsteembede og Hemmet - Sønder Vium Pastorat

Sager:

Tinglysning af servitut Lønborg Præsteembede og Hemmet - Sønder Vium Pastorat (2021 - 1668)

Bilag:

Aktdokument, 573.1010 Blåbjerg Fotoplan 16, 573.1010 Blåbjerg Fotoplan 17, Servitut_dnet, 573.1010 Blåbjerg Fotoplan 10

Tinglysning af servitutpålæg på matr. 1a Hemmet præstegård, Hemmet godkendes.

4 - Videbæk MR - Anmodning om omflytning af anlægsmidler til andet anlægsprojekt

Sager:

Anmodning om omflytning af anlægsmidler til andet anlægsprojekt (2021 - 12165)

Bilag:

Aktdokument

Provstiudvalget godkender indkøb af batteridrevet gulvvasker for kr. 35.000,00. Midlerne kommer pga besparelser fremkommet i forbindelse ved køb af ladvogn samt påmonteringshækklipper kr. 23.000,00 samt besparelse ved køb af to robotplæneklippere kr. 12.000,00 i alt kr. 35.000,00.

5 - Nr. Omme ansøgning 5% midler

Sager:

Nr. Omme ansøgning 5% midler (2021 - 12053)

Bilag:

Aktdokument, Nr.Omme ansøgning 5% april 2021

GK deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender brug af 5%-midler i forbindelse med istandsættelse af bolig kr. 193.853,01. Midlerne vil blive overført til den konto menighedsrådet har oplyst.

6 - Fjelstervang MR - Ansøgning vedrørende nedlægning af gravsted

Sager:

Ansøgning vedrørende nedlægning af gravsted (2021 - 12408)

Bilag:

Aktdokument, 2021-04-22 Ansøgning om nedlæggelse af gravsted på Fjelstervang kirkegård, Gravsted FS 242243, 2021-04-21 09.46.52

GN deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget anbefaler at gravstedet sløjfes. Stenen flyttes til eksisterende familiegravsted. Gravstedet kan ikke tages i brug før fredningstiden på 30 år er udløbet.

7 - Samarbejde mellem Hemmet-Sdr. Vium og Tarm

Sager:

Samarbejde mellem Hemmet-Sdr. Vium og Tarm (2021 - 13375)

Bilag:

Aktdokument, Samarbejdeaftale mellem Hemmet- Sdr. Vium og Tarm

Provstiudvalget godkender samarbejdsaftalen.

8 - Skjern MR - Synsforretning Skjern kirke/præstebolig

Sager:

Synsforretning Skjern kirke (2021 - 14400)

Bilag:

Aktdokument, 2021 05 04 Synsforretning Skjern Kirke 2, 2021 05 04 Synsforretning Skjern

Provstiudvalget godkender synsudskrifterne.

9 - Tarm Forhåndsansøgning til budget 2022

Sager:

Tarm Forhåndsansøgning til budget 2022 (2021 - 14397)

Bilag:

Aktdokument, 11052021 Kirke i og til tiden

Provstiudvalget ser positivt på projektet og har drøftet om udgangspunktet skal være 37 timer. Projektet sendes i høring hos menighedsrådene og fremlægges på det endelige budgetsamråd.

10 - Brejning MR - Ansøgning vedr. facaderenovering

Pga. projektets omfang foreligger materialet på mødet d. 20. maj og vil ikke være tilgængeligt her. Sagsnummer i F2: 2021-12999

Manglende materiale er endnu ikke fremkommet. Provstiudvalget afventer at modtage en rådgiveraftale. Sagen udskydes til senere behandling

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653