Direkte til indholdet
Gå til forsiden

19. november 2021

 

Provstiudvalgsmøde 19. november 2021 kl. 14:00 til 15:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer,
Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen
Dato for møder i 2022:
19. jan., 23. feb., 16. marts, 7. april, 18. maj, alle møder kl. 15.00, 28. juni kl. 14.00, 17. aug., 14. sep., 12. okt.
kl. 8.00, 16. nov. kl. 14.00, 7. dec.
Forberedende budgetsamråd: 3. maj kl. 19.00
Endeligt budgetsamråd: 23. august kl. 19.00
Faster: 19. januar kl. 14.00
Ådum: 23. feb. kl. 14.00

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt med to nye punkter.
Budgetter 2022.
2 - Videbæk kirke - klokkespil - sagsnr. 2021 - 27706
Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Videbæk Kirke - Videbæk
Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 27706)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Beskrivelse af projekt, Økonomisk oversigt,
Introduktion af klokkespil, Monteringsanvisning,
Principskitse af montering, Økonomisk tilbud for
montering, Avisudklip, Tilbud vedr. ophængning af
klokkespil, Tilsagn fra Videbæk udviklingsforum
Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender
til behandling i Ribe stift.
Finansiering sker ved gaver og donationer.

3 - Fjelstervang - Vedr. tårnrenovering - Brev til
provstiudvalget.

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Fjelstervang kirke. -
Fjelstervang Sogns Menighedsråd - Kirkebygning
(2021 - 17327)
Bilag:
Aktdokument, Brev til provstiet ang. tårn

Provstiudvalget anser det fornuftigt at tænke
projektet som helhed og vil snarest melde tilbage
hvorledes en tidshorisont vil se ud.

4 - Rækker Mølle - Sædding kirke - renovering af
sugefjæl

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Sædding kirke - Rækker
Mølle Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 29258)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Dispositionsforslag Istandsættelse af sugefjæl,
Økonomisk overslag, Rådgiveraftale, Police for
arkitektkontor med tilsyn, Betalingsservice, Referat

Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender
til behandling i Ribe stift.
Finansiering er endnu ikke afklaret.
5 - Rækker Mølle - Hanning kirke - Omlægning af
blytag - sagsnr. 2021 - 29261

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Hanning Kirke - Rækker
Mølle Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 29261)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Skitseforslag vedr. omlægning af tårnets blytag,
Tværsnit af eksisterende forhold, Tværsnit af
fremtidige forhold, Længdesnit af fremtidige
forhold, Økonomisk overslag, Rådgivningsaftale,
Police for arkitektkontor med tilsyn,
Betalingsservice, Referat
Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender
til behandling i Ribe stift.
Finansiering er endnu ikke på plads.
 

6 - Rækker Mølle - Hanning kirke - nedlæggelse af
kapel - indretning af off. toilet - 2021-29267

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Hanning Kirke - Rækker
Mølle Menighedsråd - Kirkegårde (2021 - 29267)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Skiteforslag vedr. nedlæggelse af kapel for
indretnings af off. toilet, Fotos af Hanning irke og
kapel, Eksisterende graverbygning, Økonomisk
overslag, Rådgiveraftale, Police for arkitektkontor
med tilsyn, Betalingsservice, Referat

Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender
til Ribe stift til behandling.
Finansiering er endnu ikke på plads.
7 - Rækker Mølle MR - Hanning kirkegård -
ændringer - fældning af træer

Sager:
Rækker Mølle MR - Hanning kirkegård - ændringer -
fældning af træer (2021 - 30302)
Bilag:
Aktdokument, Hanning kirkegård, Pkt. 93 Hanning
Kirkegård foto
Provstiudvalget godkender fældning af træer som
beskrevet i ansøgningen samt omlægning af
gravsteder.
8 - Tarm MR - Hoven præstebolig - renovering af
køkken - sagsnr. 2021 - 30720

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Hoven - Tarm Sogns
Menighedsråd - Tjenesteboliger (2021 - 30720)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Tegning af eksisterende køkken, Tegning af
kommende køkken, Referat indflytningssyn,
Økonomisk oversigt, Arkitekthonorar, Ansøgning fra
menighedsrådet
Provstiudvalget godkender renovering af køkkenet i
boligen.
Renoveringen er budgetteret 253.987,50 inkl. moms.
Provstiudvalget anbefaler at menighedsrådet søger
om et stiftslån på kr. 265.000,00
9 - PUK - Revisionsprotokollat 2020
Sager:
PUK - Revisionsprotokollat 2020 (2021 - 30828)
Bilag:
Aktdokument, Revisionsprotokollat 2020
Provstiudvalget godkender revisionsprotokollatet.
Pkt. 6/særlige forhold er der taget hånd om.
10 - PUK afleveret 17.11.2021 Budgettet er godkendt d. 11. nov. 2021 kl. 12.32.
11 - Budget 2022 - alle menighedsråd Budget 2022 godkender 20 budgetter uden
bemærknigner. To budgetter får følgende
bemærkninger:
Lønborg bruger frie midler kr. 60.000,00 til et særligt
arrangement, der er udsat fra 2020 til 2022.
Provstiudvalget godkender brugen af frie midler.
Rækker Mølle anmodes om at fremsende et nyt
budget, hvor der som minimum er en besparelse på
kr. 35.000,00.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653