Direkte til indholdet
Gå til forsiden

18. august 2021

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 18. august 2021 - d. 18-08-2021 kl. 14:00 til 15:30

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Larsen Kjærgaard, Peder Hamborg Vestersager, Poul Ivan Madsen

Afbud: Karsten Kirkegaard Simonsen

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

2 - Synsforretning Stauning

Se pkt. 9.

Sager:

Synsforretning Stauning (2021 - 18685)

Bilag:

Synsforretning Stauning, Syn Stauning kirke

Se pkt. 9

3 - Skjern MR - udskiftning af skifertag på kor - sagsnr. 2021 - 18667

Sager:

Skjern Provsti - Byggesag - Skjern Kirke, Skjern Sogn - Skjern Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 18667)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning,Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

PIM deltager ikke under punktet.

Udsat til 2023, da blytækker først har tid der. Projektet anbefales og videresender til stiftsøvrigheden

4 - Vorgod MR - indvendig istandsættelse af kirke - sagsnr. 2021 - 19039

Sager:

Skjern Provsti - Byggesag - 8766 Vorgod Kirke - Vorgod Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 19039) Skjern Provsti - Byggesag - 8766 Vorgod Kirke - Vorgod Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 19752)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning,

Aktdokument, Opsummering af indberetning

GN deltager ikke under punktet.

PU anbefaler projektet og videresender til stiftsøvrigheden. Den økonomiske del er ikke på plads.

5 - Fra Skjern sogns menighedsråd - ansøgning om hensættelse af midler til stiftet

Sager:

Fra Skjern sogns menighedsråd - Frode Madsen (2021 - 19404)

Bilag:

Fra Skjern sogns menighedsråd, scan0016

PIM deltager ikke under punktet.

MR ansøger om at indsætte kr. 241.364,00 i stiftet, hvilket PU godkender

6 - Vedr. honorar til Dejbjerg Menighedsråd

Sager:

Vedr. honorar til Dejbjerg Menighedsråd (2021 - 19614)

Bilag:

Vedr. honorar til Dejbjerg Menighedsråd

PU godkender honorar for Dejbjerg MR.

7 - Banedanmark. Nyt signalhus Vestergade/ Ånumvej Borris.

Sager:

Banedanmark. Nyt signalhus Vestergade/Ånumvej Borris. (2021 - 19694)

Bilag:

Banedanmark. Nyt signalhus VestergadeÅnumvej Borris., Måleblad, Værdierklæring, Signalhus placering

PU godkender købsaftalen på kr. 1.706,25.

8 - Forpagtningskontrakt til godkendelse

Sager:

Lønborg - Forpagtningskontrakt til godkendelse (2021 - 19956)

Bilag:

Forpagtningskontrakt til godkendelse, SKM_C25821063014060

PU godkender forpagtningskontrakten.

9 - Stauning synsrapport kirke og bolig

Sager:

Stauning synsrapport kirke og bolig (2021 - 20660)

Bilag:

Stauning synsrapport kirke og bolig, CCE_20210709_102054_0001

PU godkender synsrapporten.

10 - Videbæk præstebolig 2020-32546

Sager:

Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde 10. december 2020 (2020 - 32546)

Bilag:

Aktdokument, Delreferat fra møde Provstiudvalgsmøde 24. juni 2021

PU henholder sig til beslutningen af 17. sep. 2020

11 - Budget 2022

Sager:

Skjern provsti budgetforslag 1. udgave (2021 - 18143)

Bilag:

Budget 2022, Budget 2022 oversigt

PU godkender den 2./beige udgave. Forslaget udsendes til MR forud for budgetsamråd 24.8.2021.

12 - Brejning kirke - facaderenovering - sagsnr. 2021 - 12999

Sager:

Skjern Provsti - Byggesag - Brejning Kirke 6971 Spjald - Brejning Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 12999)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

PU videresender det reviderede projekt til stiftsøvrigheden.

13 - Fjelstervang kirke- udvidelse - sagsnr. 2021 - 17327

Sager:

Skjern Provsti - Byggesag - Fjelstervang kirke. - Fjelstervang Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 17327)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Yderligere information indhentet, Yderligere information indhentet, Yderligere information indhentet, Yderligere information indhentet, Yderligere information indhentet, Yderligere information indhentet

GN deltager ikke under punktet.

PU har forud for mødet været på et orienterende besøg i kirken for at høre om projektet. Der er ikke taget stilling til tidsramme og økonomi. PU anbefaler projektet til stiftsøvrigheden.

14 - Skjern menighedsråd - ansøgning vedr. etabl. af kamera i kirke 2021 - 21862

Sager:

Skjern Provsti - Byggesag - Skjern Kirke, Skjern Sogn - Skjern Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 21862)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening

PIM deltager ikke under punktet.

PU anbefaler projektet og videresender til stiftsøvrigheden.

Projektet betales af egne midler.

15 - Hoven - Ansøgning om etablering af urnegravsteder

Sager:

Hoven - Ansøgning om etablering af urnegravsteder (2021 - 22355)

Bilag:

Ansøgning om etablering af urnegravsteder, Ansøgning PU nye urnegravsteder, Urnegravsteder nye 12.08.2021

PU godkender ændringer på Hoven kirkegård.

16 - Til Videbæk menighedsråd, Forpladsen ved Videbæk Kirke

Sager:

Byggesag - Videbæk Sogns Menighedsråd - Skjern Provsti - Videbæk Kirke - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2021 - 7469)

Bilag:

Forpladsen ved Videbæk Kirke, 2021.06.30 forplads R 98 4.1, 2021.06.30 forplads R 40 1.1, 2021.06.30 forplads H 98 4.1, 2021.06.30 forplads H 40 1.1, 2021.06.03 begrundelse for ny forplads, 2021.06.03 mødereferat 1

PU godkender projektet af renovering af forpladsen og restbeløbet bevilges i budget 2022. Gennembrud og etablering af ny låge videresendes til stiftet med anbefaling.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653