Direkte til indholdet
Gå til forsiden

16. september 2021

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 16. september 2021 - d. 16-09-2021 kl. 14:00 til 15:30

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Larsen Kjærgaard, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen

Afbud: Peder Hamborg Vestersager

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt

2 - Borris MR - Ansøgning om godkendelse af honorar

Sager:

Honorar formand, kasserer, kirkeværge (2021 - 3449)

Bilag:

Aktdokument, Honorarforslag til Skjern provsti for Sønder Borris sogns menighedsråd

Provstiudvalget godkender honorar og skattefri godtgørelse til Borris menighedsråd.

3 - Lyne - Ansøgning om flytning af anlægsmidler

Sager:

Lyne - Ansøgning om flytning af anlægsmidler (2021 - 23394)

Bilag: Aktdokument, Flytning af anlægsmidler

Provstiudvalget godkender brug af frie midler fra en minilæsser til opgaver påført fra provstesyn.

4 - Lyne - Godkendelse af honorarer til menighedsmedlemmer

Sager:

Lyne - Godkendelse af honorarer til menighedsmedlemmer (2021 - 23395)

Bilag:

Aktdokument, Honorar

Provstiudvalget godkender honorar til menighedsrådet

5 - Kirkesyn - Faster Kirke

Sager:

Kirkesyn - Faster Kirke (2021 - 23457)

Bilag:

Aktdokument, Kirkesyn 2021 m underskrift

Provstiudvalget godkender synsrapporten.

Almindelig vedligehold skal ikke særskilt godkendes af provstiudvalget. Arbejde vedr. dige eksempelvis skal indsendes som projekt og godkendes.

6 - Sdr. Bork - Ansøgning vdr. træfældning på Sdr. Bork kirkegård

Sager:

Sdr. Bork - Ansøgning vdr. træfældning på Sdr. Bork kirkegård (2021 - 23997)

Bilag:

Aktdokument, Træfældning på SdrBork Kirkegård

Provstiudvalget godkender fældning af træer som beskrevet og vist på fotos. Det er vigtigt, harmonien bevares.

7 - Borris MR - Ansøgning om overførsel af midler

Sager:

Borris MR - Ansøgning om overførsel af midler (2021 - 24416)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om el-truck, Borris

Provstiudvalget godkender køb af el-truck til kr. 250.000.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653