Direkte til indholdet
Gå til forsiden

15. april 2021

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 15. april 2021 - d. 15-04-2021 kl. 14:00 til 15:30

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen

Afbud: Lykke Thorlund Jensen, Peder Hamborg Vestersager

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt.

2 - Hoven præstebolig -Ansøgning om 5% midler

Sager:

Hoven - bolig - Ansøgning om 5% midler (2021 - 7726)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om 5% midler

EN deltager ikke under punktet.

Ansøgning vedr. fraflytning af bolig med udgift på kr. 205.958,00.

Midlerne bevilges af 5%-midler. Regninger for udført arbejde mm skal tilsendes provstiet samt kontonummer hvortil midlerne kan overføres.

3 - Honorar i MR Nr. Omme

Sager: Honorar formand, kasserer, kirkeværge (2021 - 3449)

Bilag:

Aktdokument

Honorar er godkendt.

4 - Ådum - Ansøgning om 5% midle vedr. julegudstj.

Sager:

Ådum - Ansøgning om 5% midler - julegudstjeneste (2021 - 8476)

Bilag:

Aktdokument, 2021.03.10. Ekstra udgifter til jul

Provstiudvalget vurderer at udgiften kan afholdes som en almindelig udgift indenfor driftsrammen.

5 - Ådum - Ansøgning om 5% midler - Løvsuger

Sager:

Ådum - Ansøgning om 5% midler - Løvsuger (2021 - 8478)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om 5% midler. Løvsuger

Provstiudvalget vurderer, at udgiften kan afholdes som almindeligt vedligeholdelsesudgift.

6 - Principiel stillingtagen til dækning af udgifter til MobilePay

Sager:

Principiel stillingtagen til dækning af udgifter til MobilePay (2021 - 8789)

Bilag:

Aktdokument

Menighedsrådet kan henvende sig til Mobilepay erhverv og bede sig fritaget for at betale gebyr, da det er til velgørende formål.

Muligheden for at sende direkte til organisationen, der skal have de modtage de indsamlede midler ved at sende pengene direkte til organisationen.

7 - Ansøgning om dækning af udgift til nyt alarmanlæg

Sager:

Videbæk - Ansøgning om dækning af udgift til nyt alarmanlæg (2021 - 9031)

Bilag:

Aktdokument, KIRKEN-ALARMANLÆG

Provstiudvalget vurderer, at udgiften kan afholdes som en almindelig vedligeholdelsesudgift.

8 - Honorar for MR i Fjelstervang Sogn

Sager:

Honorar formand, kasserer, kirkeværge (2021 - 3449)

Bilag:

Aktdokument, Dagsorden 17-03-2021 privat

GN deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender skattefri godtgørelse.

9 - Honorar til Sdr. Bork og Nr. Bork Menighedsråd

Sager:

Honorar formand, kasserer, kirkeværge (2021 - 3449)

Bilag:

Aktdokument

Provstiudvalget godkender honorar. I følge lovreglerne for menighedsråd er der ikke hjemmel for honorar til sekretæren, men sekretæren kan få en skattefri godtgørelse.

10 - Honorarer - 2021 - Brejning Menighedsråd

Sager:

Honorar formand, kasserer, kirkeværge (2021 - 3449)

Bilag:

Aktdokument, Referat MR Brejning 09.02.21

Provstiudvalget godkender honorar.

11 - Kvartalsrapport PUK 1./4

Sager:

Kvartalsrapport PUK 1./4 (2021 - 10425)

Bilag:

Aktdokument, Kvartalsrapport 2021

Det store forbrug er pga. udbetaling til menighedsrådenes feriemidler. Provstiudvalget godkender kvartalsrapporten.

12 - Regnskab 2020 - alle menighedsråd -

oversigt Oversigt udsendes særskilt.

Provstiudvalget godkender det foreløbige budget for 2022. Budgetterne udmeldes i økonomiportalen.

13 - Forslag til budget 2022 - driftsramme - alle meninghedsråd

Oversigt udsendes særskilt

Provstiudvalget godkender det foreløbige budget for 2022. Budgetterne udmeldes i økonomiportalen.

14 - Forslag til budget 2022 - PUK

Forslag udsendes særskilt

Provstiudvalget godkender budgetforslag for PUK. Poul Ivan Madsen ønsker at få lagt midler til side til en studietur til 2022 kr. 20.000,00. Dette bevilges af provstiudvalget.

15 - Ansøgning vedr Sdr Vium Kirke

Sager:

Ansøgning vedr Sdr Vium Kirke (2021 - 11003)

Bilag:

Aktdokument, Agriteam salgsopstilling, Ansøgning.odt flytning af adgangsvej til graverfaciliteter

Provstiudvalget godkender ansøgning om brug af kr. 398.750,00 til køb og salg af ejendom og etablering af vej. De kr. 100.000,00 der bevilges af provstiudvalget søges som et anlægsønske i 2022. Skulle kirkekassen behøve et likviditetslån i 2021 på max. kr. 100.000,00, kan der søges om det. Endelig godkendelse af køb og salg af ejendommen skal godkendes af provstiudvalget.
   

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653