Direkte til indholdet
Gå til forsiden

14. oktober 2021

 

Provstiudvalgsmøde 14. oktober 2021 kl. 14:00 til 15:30

Referat
Skjern Provsti – Møder
Provtiudvalgsmøde 14. oktober 2021 - d. 14-10-2021 kl. 14:00 til 15:30
Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter
Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Larsen
Kjærgaard, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen
Afbud: Peder Hamborg Vestersager

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

2 - Sdr. og Nr. Bork MR - Sdr. Bork kirke - materialeplads

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Sdr. Bork Kirke - Sønder og Nørre Bork Sognes Menighedsråd
- Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2021 - 25957)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Foto
af området, Beskrivelse af ophævning, Oversigt over
området

Sagen fremsendes til stiftet pga. fredning af arealet
3 - Vorgod præstegårdssyn

Sager:
Vorgod præstegårdssyn (2021 - 25590)
Bilag:
20210916 præstegårds syn Vorgod, 20210916
præstegårds syn
Synsrapporten godkendes.
Inden sagerne sættes i gang, skal økonomien være på plads. De enkelte projekter, der kræver
godkendelse, skal indsendes ad tjenestevejen til provstiudvalget.

4 - Troldhede menighedsråd - fældning af træer

Sager:
Troldhede menighedsråd - fældning af træer (2021 -26058)
Bilag:
Troldhede menighedsråd - fældning af træer,
CCE_20210922_094139_0001

Provstiudvalget godkender fældning af de ønskede træer.
5 - Lønborg - Ansøgning om brug af erstatninger
Sager:
Lønborg - Ansøgning om brug af erstatninger (2021 - 26704)
Bilag:
Ansøgning om brug af erstatninger, 2021.09.23.
Ansøgning om brug af erstatninger
To erstatninger til kr. 39.000,00 ønskes brugt til en
kirkegårdsplan. Provstiudvalget godkender brugen af
midlerne dertil.
6 - Lønborg - Ansøgning om 5% midler
Lukket punkt
Sager:
Lønborg - Ansøgning om 5% midler (2021 - 26706)
Bilag:
Ansøgning om 5% midler, 2021.09.23. Ansøgning om
5% midler til vikardækning
Provstiudvalget godkender brug af 5%-midler til dækning af udgiften til vikarer. Provstiudvalget
sender sagen til stiftets jurist, for at få afdækket sagen; hvorfor der ikke kan yders refusion.
Udgiften på kr. 92.170,33 dækkes af 5 %-midler.
7 - Synsrapport Dejbjerg 2021
Sager:
Synsrapport Dejbjerg 2021 (2021 - 26714)
Bilag:
Synsrapport for kirke- og kirkegårdssyn 2021,Dejbjerg Kirke, Synsrapport 2021
Provstiudvalget godkender synsrapporten.
Inden sagerne sættes i gang, skal økonomien være på plads. De enkelte projekter, der kræver godkendelse, skal indsendes ad tjenestevejen til
provstiudvalget.

8 - Synsrapporter Rækker Mølle

Sager:
syn (2021 - 26715)
Bilag:
Synsrapporter Rækker Mølle, Synsrapport for Bølling
Kirke side 1, Synsrapport for Bølling Kirke side 2,
Synsrapport for Finderup kirke side 1, Synsrapport
for Finderup Kirke side 2, Synsrapport for Hanning
kirke side 1, Synsrapport for Hanning Kirke side 2,
Synsrapport for Præstebolig side 1, Synsrapport for
Præstebolig side 2, Synsrapport for Sædding Kirke
side 1, Synsrapport for Sædding Kirke side 2

Synsrapporterne godkendes.
Inden sagerne sættes i gang, skal økonomien være på plads. De enkelte projekter, der kræver godkendelse, skal indsendes ad tjenestevejen til provstiudvalget.
9 - Faster MR - omsætning af dige - sagsnr. 2021 -26864
Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Faster Kirke - Faster Sogns
Menighedsråd - Kirkegårde (2021 - 26864)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Referat fra MR-møde 26.8.2021, Tilbud fra
anlægsgartner, Foto, Foto, PU-godkendt
synsforretning
Provstiudvalget godkender vedligeholdelse af diget.
10 - Rækker Mølle - Sædding kirke - konservering af historisk inventar - sagsnr. 2021 - 26985
Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Sædding kirke - Rækker
Mølle Menighedsråd - Kirkebygning (2021 - 26985)
Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning,
Rådgivningsaftale, Nationalmuseets besigtigelse,
Projektbeskrivelse fra arkitekt, Økonomisk overslag,
Økonomisk overslag, Forsikeringspolice,
Nationalmusseet økonomisk overslag, Kvittering
vedr. forsikring, Brev af 26.4.2021 fra stift vedr.
manglende oplysninger, Referat fra MR-møde
18.8.2021
 
Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender til stiftsøvrigheden for videre behandling.
 

11 - Birketræer ved Herborg kirke - fældning

Sager:
Birketræer ved Herborg kirke - fældning (2021 -
27157)
Bilag:
Fwd Briketræer ved Herborgkirke

Provstiudvalget godkender fældning af de ønskede træer.
   

Gert Nicolajsen Kristen Højbo Jansen 
Erik Nielsen Lykke Thorlund Jensen 
Gravers Larsen Kjærgaard Karsten Kirkegaard Simonsen
Poul Ivan Madsen 
2021 - 25591 - Skjern Provsti – Møder 14-10-2021, 14:00

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653