Direkte til indholdet
Gå til forsiden

23. Februar 2020

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 23. februar 2020 - d. 20-02-2020 kl. 14:00 til 15:30

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Peder Hamborg Vestersager, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen

Afbud: Gravers Larsen Kjærgaard

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt.

2 - Vorgod meddelelse om flytning af prohiberde midler

Sager:

Vorgod meddelelse om flytning af prohiberde midler (2020 - 1916)

Bilag:

meddelelse om flytning af prohiberde midler, 20191230 flytning af prohiberede midler

PU tager sagen til efterretning.

3 - Sdr. Bork Præstegård

Afsluttet byggeregnskab.

Sager:

Sdr. Bork Præstegård brugsaftale (2019 - 17057)

Bilag:

VS Sdr. Bork Præstegård, Samlet opstilling over alle udgifter Sdr. Bork Præstegård 11.01

Regnskabet er taget til efterretning.

4 - MR valg

Forespørgsel fra flere MR.

Sager:

MR valg (2020 - 2507)

Bilag:

MR valg, 2020.01.20 Provsti valg 2020 (1)

Der udsendes mail til MR ang. fælles annoncering.

Der annonceres fjorten dage før samt en uge

5 - Borris Kirke. Skærmvæg i Tårnrummet.

Sager:

Borris Kirke. Skærmvæg i Tårnrummet. (2020 - 3741)

Bilag:

Borris Kirke. Skærmvæg i Tårnrummet., Scan0048

Beløb anslås til kr. 31.000,00 plus moms. PU videresender til stiftet med anbefaling. MR ønsker det budgetsat til 2021.

6 - Rækker Mølle Bølling Tilladelse til fældning af syge træer.

Sager:

Rækker Mølle Bølling Tilladelse til fældning af syge træer. (2020 - 4559)

Bilag:

Tilladelse til fældning af syge træer., scan kirkegård

PU godkender fældning af syge træer samt plantning af nye lindetræer. PU anmoder om at få tilsendt referat fra menighedsrådsmødet, hvor beslutningen er taget.

7 - Borris Vedr. vedtægt for Borris Kirkegård.

Sager:

Vedr. Borris Kirkegaard, forslag til vedtægt. (2019 - 31466)

Bilag:

VS Vedr- Vedtægt for Borris Kirkegaard., Kirkeministeriets_kirkegårdsvedtægt_2019, 011019A, Svar embedslæge fredningstid, Borris kirkegårdsvedtægter okt. 2019

PU godkender en fredningstid på 30 år jvf. anbefaling fra embedslægen.

8 - Rækker Mølle Hanning Risikotræer

Sager:

Rækker Mølle Hanning Risikotræer (2020 - 4889)

Bilag:

Risikotræer

PU godkender fældning af træer på kirkegården samt etablering af plæne til "de ukendte". PU anmoder et referat fra menighedsrådmøde, hvor beslutningen er taget samt en skitse over de ønskede træer til fældning.

9 - Skjern PUK Regnskab 2019

Afleveret d. 07.02.2020 kl. 11.13.

Sager:

Skjern PUK Regnskab 2019 (2020 - 5070)

Bilag:

Skjern PUK Regnskab 2019, Regnskab

Afleveret d. 07.02.2020 kl. 11.13.

PU godkender regnskabet.

10 - Stauning vedtægter for kirkegård

Sager:

Stauning vedtægter for kirkegård (2020 - 5314)

Bilag:

Skabelon_for_vedtaegter 2019, Skabelon_for_vedtaegter 2019

PU anmoder MR rette fredningstiden for urner samt barnegrave til 15 år. PU vil efterfølgende godkender kirkegårdsvedtægter til Stauning kirkegård.

11 - Referat

Sager:

Sag hørende til mødet: Provstiudvalgsmøde (2020 - 880)

Bilag:

Referat for Provstiudvalgsmøde 20. februar 2020 - 1. udgave

 

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653