Direkte til indholdet
Gå til forsiden

20. januar 2020

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 20. januar 2020 - d. 23-01-2020 kl. 14:00 til 15:30

Indeholder et eller flere lukkede dagsordenspunkter

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Larsen Kjærgaard, Peder Hamborg Vestersager, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen

Afbud: Erik Nielsen

 

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt.

2 - Troldhede kirke, budget til provstiets godkendelse

Sager:

Troldhede - Ansøgning vedr. kirketag (2019 - 4445)

Bilag:

VS Troldhede kirke, budget til provstiets godkendelse, 2220_Troldhede_budget efter licitation_2019-12-05, 2220_Troldhede_oversigt tilbud

PU godkender en låneramme på 1 mill., da udgiften er blevet større end først beregnet.

3 - Fællesmøder i Esbjerg

Hvad ønsker pu, der skal ske efterfølgende?

God erfaringsudveksling.

PU ønsker fortsat dialog og erfaringsudveksling i det regi.

4 - Møde d. 20. feb.

Hvad ønsker pu at drøfte med biskoppen?

Almindeligt PU-møde starter kl. 13. Biskoppen kommer kl. 14.00.

Kompetencefordeling mellem menighedsråd, provsti og biskop.

Klimadebatten - bør ikke være i kirkens regi.

Punktet står åbent for forslag til d. 11. feb.

Der starter en mail, hvor PU-medlemmer trykker "svar alle". Emnefelt: "20. februar"

5 - Fra Hemmet - Sdr. Vium MR - APV hjælp

Sager:

APV hjælp (2019 - 35991)

Bilag:

SV APV hjælp (STPR F2 696206)

PU anbefaler det enkelte MR bede FAR komme og yde hjælp til APV.

PU havde sagen op på budgetsamråd i oktober 2019, hvor budgetsamrådet ikke ønskede et fælles abonnement.

6 - Til Kai Lysgaard, Klagesag, Skjern Provsti

Lukket punkt

Sager:

Klage - Kai Lysggard - klage over Skjern Provstiudvalgs afgørelse om at indsætte stedfortræder for klager i provstiudvalget og herunder de deraf følgende praktiske konsekvenser for klageren (2019 - 38140)

Bilag:

Klagesag . Skjern Provsti

Klagesvar afsendt fra provstiet d. 14. jan. til stiftsøvrigheden.

7 - Skjern Godkendelse af samarbejdsaftale regnskabsfører

Sager:

Skjern Godkendelse af samarbejdsaftale regnskabsfører (2020 - 608)

Bilag:

Godkendelse af samarbejdsaftale regnskabsfører, Vedtægt for regnskabsfører 2020 Skjern Kirke, Vedtægt for smarbejde om fælles regnskabsfører 2020

PIM og LTJ deltager ikke under punktet.

PU godkender samarbejdsaftalen om regnskabsfører.

8 - Ansøgning om 5% midler

Lukket punkt

Vedr. sygdom.

Sager:

Skjern sygdom Ansøgning om 5% midler (2020 - 604)

Bilag:

Ansøgning om 5% midler, scan0025, scan0024, scan0023, scan0022

PIM og LTJ deltager ikke under punktet.

PU godkender brug af 5%-midler til dækning af sygdom kr. 133.657,00.

9 - Skjern lynnedslag Ansøgning om 5% midler

Sager:

Skjern Lynnedslag Ansøgning om 5% midler (2020 - 599)

Bilag:

Ansøgning om 5% midler, scan0020, scan0019, scan0018

PIM og LTJ deltager ikke under punktet.

PU godkender brug af % %-midler til dækning af lynnedslag kr. 22.118,13.

10 - Kontaktoplysninger

Sager:

Kontaktoplysninger (2020 - 625)

Bilag:

Kontaktoplysninger

Information: Revisionskontoret er flyttet til Esbjerg, da kontoret i Skjern er overtaget af andet firma. PU vil invitere revisionen til møde i april.

11 - Accept for at sætte lidt jord til salg fra Hemmet Præstegård

Sager:

Accept for at sætte lidt jord til salg fra Hemmet Præstegård (2020 - 877)

Bilag:

Accept for at sætte lidt jord til salg fra Hemmet Præstegård, Annonceforslag til Provsti vedr. salg af jordstykke, dok midlertidig til provstk

KS delltager ikke under punktet.

PU godkender salg af jord ejet af præsteembedet. Provenuet indsættes i stiftet til præsteembedet.

12 - Sædding Kirke, renovering pga borebiller

Sager:

Sædding Kirke, renovering pga borebiller (2020 - 948)

Bilag:

Sædding Kirke, renovering pga borebiller, Sædding Kirke provsti, Sædding Kirke nationalmuseet, Sædding Kirke tilbud på renovering

PU anmoder MR indhente et alternativt tilbud.

Ansøgning skal indsendes påny inkl. moms. PU vil overveje om der skal ydes et likviditetslån, hvis det skal påbegyndes i 2020, da 5 %-midler ikke kan bruges med mindre projektet er uforudset, hvilket dette ikke er.

13 - PUK - Regnskab 2019 foreløbigt

Sager:

PUK - Regnskab 2019 foreløbigt (2020 - 1223)

Bilag:

PUK - Regnskab 2019 foreløbigt, Regnskab 2019 foreløbigt

PU godkender regnskabet.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653