Direkte til indholdet
Gå til forsiden

20. august 2020

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 20. august 2020

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Larsen Kjærgaard, Peder Hamborg Vestersager, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen

Afbud: Gert Nicolajsen

Mødepunkt Dagsorden
1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendes.

2 - Videbæk menighedsråd  ansøgning om tilladelse til at igangsætte projekt

Provstiudvalget har den 30. juni 2020 godkendt projektet og finansiering via mailkorrespondance.

Sager:

Ansøgning - Videbæk menighedsråd - kirkegården (2020-20013)

Bilag;

Aktdokument, Budget Stilleplads, H 40 1.2

 

3 - Tillæg til vedtægt om samarbejde MR i tidl. Videbæk Kommune

Sager:

Samarbejde - tillæg til vedtægt om samarbejde  - MR i tidligere Videbæk Kommune (2020-18561)

Bilag:

Aktdokument, 2020-06-15. Underskrevet tillæg til vedtægt for samarbejde om fælles administration.

Troldhede, Underskrevet vedtægt af 01.06.2016 for MR-samarbejde

Troldhede er indtrådt i det samarbejde syg sogne tidligere har været en del af. Samarbejdet drejer sig om regnskab.

4 - Budget 2021 oversigt vol 2

Sager:

Budget - alle kirkekasser - Skjern provsti - 2021 vol. 2 (2020-20322)

Bilag:

Aktdokument, Budget 2021 oversigt vol 2

Beslutning er udgave hvid - 3. udgave,

5 - Budgetforslag PUK 2021

Sager:

Budget - PUK - Skjern - 2021 (2020-20344)

Bilag:

Aktdokument, budgetforslag PUNK 2021

PU godkender budgetforslaget for PUK. Der kalkuleres med et underskud.

6 - Stemmesedler til valgforsamlingen?

Sager:

Stemmesedler til valgforsamlingen? (2020-22449)

Bilag:

Aktdokument, DEMO 4_stemmesedler, DEMO 3_stemmesedler, cirkulære

PU anbefaler at hvert sogn selv sørger for stemmesedler, da der ikke er de store krav, der stilles til stemmesedlerne. Det skal fremstå tydeligt hviklet sogn, det drejer sig om,

7 - Afdrag lån istandsættelse af præstegården Nr. Vium-Herborg

Sager:

Afdrag løn istandsættelse af præstegården (2020-22459)

Bilag:

Aktdokument, Brev afdrag til provstiet

PU anbefaler at afdraget tilbageføres og lånet tilbagebetales i 2021.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653