Direkte til indholdet
Gå til forsiden

17. september 2020

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 17. september 2020.

Deltagere: Gert Nicolajsen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Graver Larsen Kjærgaard, Peder Hamborg Vestersager, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen

Afbud: Kristen Højbo Jansen

Mødet den 8. oktober flyttes til den 15. oktober kl. 14.

Mødepunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden  

2 - Videbæk budget 2021 Punkt til provstiudvalgets møde

Sager:

Budget - besparelser - alle kirkekasser i Skjern provsti - budget 2021 (2020-20210)

Bilag:

Aktdokument, Budget Forplads, H 40 1.1, R 40 1.1

Provstiudvalget anbefaler projektet og videresender til stiftet. Det kan først igangsættes, når der er midler dertil. Projektet er med på prioriteringslisten. Menighedsrådet skal gensøge til budget, når projektet er godkendt.

3 - Vedr. ændrede forudsætninger for budget 2021 for Videbæk Menighedsråd

Sager:

Budget - besparelser - alle kirkekasser i Skjern Provsti - budget 2021 (2020-20210)

Bilag:

Aktdokument, Videbæk Menighedsråd  budgetændring 2021

Provstiudvalget tager redegørelsen til efterretning.

4 - Tarm - Ansøgning om tilladelse til opførsel af garagevæg

Sager:

Tarm velfærdsbygning - Ansøgning om tilladelelse af garagevæg (2020-25361)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning 07-09-2020 Garagevæg

EN deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender etableringen af ny væg m.m. i velfærdsbygningen. PU godkender brug af midler fra tidlgere bevilligede anlægsmidler

5 - Videbæk bolig - Fornyet behandling af verserende sag om præsteboligen

Sager: 

Byggesag - Videbæk - præstebolig - 2018 (2018-33928)

Bilag:

Aktdokument, Videbæk præstebolig udgifter 2018-2020, 2020.08.18 Præstegården

Provstiudvalget har behandlet det fremsatte ønske fra Videbæk menighedsråd om tilladelse til og bevilling til nedrivning af den nuværende præstebolig. Samtidig har provstiudvalget behandlet menighedsrådet nye forslag om afsættelse af midler til opførsel af ny præstebolig samme sted i 2022 eller 2023.

Provstiudvalget bemærker, at der ikke er et akut behov for en præstebolig i Videbæk, da den nuværende kirkebogsførende sognepræst allerede bor i egen bolig i pastoratet og "gerne bliver boende i de kommende år".

En nedrivning af nuværende bolig vil betyde, at en mulig indtægt på mere end 1 mio kr. fra et salg går tabt. Nedrivning må forventes at koste kr. 3-400.000 set ud fra sammenlignelige projekter andetsted. Bygningen af ny præstebolig må forventes at koste mindst 4 mio. kr.

Provstiudvalget er enig i, at der skal være mulighed for at stille en tjenestebolig til rådighed, når behovet er der. Men der er ikke for nærværende et behov herfor. Menighedsrådets løsning med nedrivning betyder, at man må værdisætte grunden til 1,5 mio kr., inden prisen for en ny bolig tillægges. Det betyder, at menighedsrådets løsning vil betyde en beskæring af ligningsområdets mulighed for kirkeligt arbejde, som er unødig stor og kommer for behovet herfor i en periode, hvor Videbæk sogns lånebyrde i forvejen er meget stor.

Et enigt provstiudvalg har derfor besluttet:

1. Der tildeles ikke ligningsmidler til nedrivning. I påkommende tilfælde ville de skulle findes ved besparelser i driften i Videbæk sogn.

2. Provstiudvalget kan ikke godkende nedrivning af en bygning, der repræsenterer så stor en salgsværdi.

3. Provstiudvalget kan ikke tildele anlægsmidler til opførelse af en ny bolig, så længe der ikke er et egentligt behov for en præstebolig.

4. Provstiudvalget vil, når der er behov for en præstebolig, afsætte de nødvendige midler.

5. Provstiudvalgets beslutning af 21. november 2019 var en opfordring til at sælge boligen. Det er menighedsrådets egen afgørelse om de følger opfordringen.

Provstiudvalgets afgørelser er endelig og kan ikke ankes.

Vedr. udgifter i forbindelse med boligen: De uforudsete udgifter i 2018 kr. 21.794,00 dækkes af 5%-midler. Midlerne overføres til en kontor, menighedsrådet oplyser til provstikontoret. Øvrige udgifter kan ikke anses som uforudsete og skal derfor dækkes af driften.

6 - Synsudskrifter

Nr. Vium-Herborg

Nr. og Sdr. Bork

Tarm

Synesudskrifterne fra Nr. Vium og Herborg, Nr. og Sdr. Bork samt Tarm godkendes.

 

7 - Prioriteringsoversigt Prioriteringslisten blev gennemgået.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653