Direkte til indholdet
Gå til forsiden

16. april 2020

 

Referat

Provstiudvalgsmøde d. 16. april 2020

Deltagere: Gert Nicolajsen. Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Larsen Kjærgaard, Peder Hamborg Vestersager, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen.

Referat er godkendt af provstiudvalget via mailkorrespondance, der er vedlagt referat som bilag.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden  

2 - Vedr. negativ rente

Sager:

Vedr. negativ rente (2020-6925)

Bilag:

Aktdokument

PU godkender, at MR må betale eventuelle negative renter af driften.

3 - Referat modtaget fra Hanning og Bølling

Referat modtaget jv. PU-møde d. 20. feb. punkt 8 for Hanning samt punkt 6 for Bølling

PU har modtaget referater fra MR-møde vedr. fældning af træer og godkender hermed tidligere ansøgninger om fældning af træer.

4 - Mindesten v. Lønborg Kirke

Sager:

Mindesten v. Lønborg Kirke (2020-7129)

Bilag:

Aktdokument

Arrangementer er udsat pga. den nuværende situation (coronavirus).

Dersom arrangementet gennemføres på et senere tidspunkt, godkender PU, at det finansieres af MR's frie midler.

5 - Ansøgning fra Troldhede Kirke

Sager:

Ansøgning fra Troldhede Kirke (2020-7943)

Bilag:

Aktdokument, Skjern Provsti, Stakroge smede, Troldebyg, Lånebevilling 2020

PU anbefaler et likviditetslån af 5%-midler på kr. 81.863,75. Lånet skal betales tilbage senest om 1 år- Midlerne søges som anlægsbevilling i 2021.

6 - Ansøgning fra Troldhede kirke vedr. lånebevilling

Se bilag vedr. punkt 5.

PU bevilger 54.162 i ekstra afdrag af 5%-midler. Midlerne udbetales, når provstikontoret modtager et kontonummer, midler kan overføres til.

7 - Opfordring til provstiudvalget

Sager:

Opfordrning til provstiudvalget (2020-7955)

Bilag:

Aktdokument

PU anbefaler på kommende budgetsamråd, at MR indmelder sig i DSUK.

8 - Carport ved Hemmet Præstegård

Sager:

Carport ved Hemmet Præstegård (2020-7991)

Bilag:

Aktdokument, side 221, Side 222, Carport Præstegården, Eksempel på carporten på anden adresse, Grunden hvor carporten skal placeres, Placering af carport Hemmet Præstegård.

PU godkender opførsle  af dobbeltcarport. MR afholder udgiften af frie midler.

9 - Revisionsbesøg

Ønsker PU fokus på særlige områder i forb. med revision af kirkekasser?

Punktet udsættes til der kan afholdes fysisk møde

10 - Ansøgning til PU

Sager:

Ansøgning til PU (2020-8357)

Bilag:

Aktdokument, Hoven MR - ansøgning om brug af frie midler, Tilbud Sitcom

PU godkender udskiftning af trådløse mikrofoner- Udgiften afholdes af frie midler.

11 - Ansøgning fra Skjern Menighedsråd boligsalg

Sager:

Ansøgning fra Skjern menighedsråd (2020-8727)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om godkendelse af hussalg, Langagervej 11, Tillæg til købsaftale

Provstiudvalget har via mailkorrespondance godkendt salg af bolig på Langagervej.

12 - Ansøgning om frigivelse af midler

Sager:

Ansøgning om frigivelse af midler (2020-8730)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning om frigivelse af midler hussalg Langervej

Provstiudvalget har via mailkorrespondance godkendt brug af midler fra hussalg til at dække udgift til niveaufri adgang til kirken samt ny låge på kirkegård.

13 - Ansøgning om flytning af anlægsmidler

Sager:

Ansøgning om flytning af anlægsmidler (2020-9626)

Bilag:

Aktdokument, 2020.03.12 Provsti. Flytning af anlægsmidler(26444).pdf l.l.17-3-20

PU godkender overførsel af ubrugte anlægsmidler kr. 75.000 fra kalkning i 2018 til dækning af ekstra udgifter til udearealer ved boligen. Det resterende beløb kr. 14.209 dækkes af frie midler. 

PU godkender ligeledes en overskridelse af indkøb af maskine på kr. 10.000 dækkes af frie midler.

14 - Forhåndsbevilling, til køb af løvsuger til Borris Kirkegård i en Covid-19 tid (2020-10935)

Sager:

Forhåndsbevilling, til køb af løvsuger til Borris Kirkegård i en Covid-19 tid (2020-10935)

Bilag:

Aktdokument, Scan0051

PU efterlyser et alternativt tilbud

15 - Ådum Kirke, dige

Sager:

Ådum Kirke, dige(2020-10804)

Bilag;

Aktdokument, Referat

PU ønsker god arbejdslyst, da projektet og finansiering er godkendt.

16 - Budget 2021 oversigt

Sager:

Budget 2021 oversigt(2020-12288)

Bilag:

Aktdokument, Budget 2021 oversigt

PU foreslår, at der meldes det samme driftsbeløb ud som i 2020

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653