Direkte til indholdet
Gå til forsiden

15. oktober 2020

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 15. oktober 2020

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Larsen Kjærgaard, Peder Hamborg Vestersager, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden

Dagsorden er godkendt.

2 - Referat fra kirkesyn i Væggerskilde 2020

Sager:

Referat fra kirkesyn i Væggerskilde 2020 (2020-26314)

Bilag:

Aktdokument, Referat kirkesyn 2020 den 130320

Synsudskriften er godkendt.

Der vil blive udsendt brev. vedr. byggekyndig til syn, der ikke sidder i menighedsrådet.

3 - Gamle gravsten i Nr. Vium

Sager:

Gamle gravsten i Nr. Vium (2020-26308)

Bilag:

Aktdokument, Brev gravsten, indtegnet kort, kort Nr. Vium kirkegård2, Kort Nr. Vium kirkegård1

Efter de regler KM har udstukket, kan provstiudvalget kun godkende, at der bruges midler af kirkekassen af bevaringsværdige gravsten. Ved hjælp af KM's retningslinjer samt ved hjælp af museet kan bevaringsværidge sten udtages.

4 - Ansøgning til behandling i provstiet Bork

2020-27449

Ansøgning om tilladelse til at etablere en flisegang.

Sager:

Ansøgning til behandling i provstiet (2020-27449)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning provstiudvalget

Provstiudvalget godkender hensættelse af midler kr. 160.000,00 eks. moms til projekt flisegang til Sdr. Bork Kirke.

Provstiudvalget afventer ansøgning vedr. projektet, der skal indsendes til provstiudvalget som "byggesag".(DAP)

5 - Ansøgning om godkendelse af tilbygning til køkken på Finderup Efterskole

Sager:

Ansøgning om godkendelse af tilbygning til køkken på Finderup Efterskole (2020-27464)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning Finderup Kirke, Facadetegning set fra kirken, Ny facade fra hallen, Udkast til ny grundplan, Referat 2020.09.22

Provstiudvagelt godkender tilbygning til køkken på Finderup Efterskole.

6 - Synsforretninger

Lyne

Synsudskriften godkendes.

7 - Nr. Vium-Herborg MR - Ansøgning - likviditetsån

Sager:

Nr. Vium-Herbprg - Ansøgning - likviditetslån (2020-28316)

Bilag:

Aktdokument, 26092020 ansøgning til provstiet, oversigt økonomi projekter

Det undersøges om det er 384.000,00 eller 364.000,00 der er det korrekte tal.

Provstiudvalget bevilliger et tillægslån i stiftet på korrekte tal over tre år, til første ratebetaling i 2022.

Stiftsøvrigheden opfordres til at ændre proceduren, så lån ikke kan tilbagebetales før det er budgetsat.

8 - Ansøgning fra Menighedsrådet i Skjern Sogn

Sager:

Ansøgning fra menighedsrådet i Skjern Sogn (2020-28325)

Bilag:

Aktdokument, Ansøgning vedr. minilæsser

PIM og LTJ detlager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender brug af midler til køb af minilæsser.

9 - Revisionsbemærkninger regnskab 2019 PUK

Sager: Revisionsbemærkninger regnskab 2019 PUK (2020-28636)

Bilag:

Aktdokument, Revisionsbemærkninger regnskab 2019 PUK

Provstiudvalget tager bemærkningerne til efterretning.

10 - GIAS - Kirkegårdstakster

Taksterne bliver udregnet og offentliggjort til den 1.12.2020 for takster 2021 for Ringkøbing-Skjern provstier.

Taksterne pristalsreguleres med forbrugersprisindekset, som er beregnet til + 0,5 %.

Provstiudvalget godkender stigningen på 0,5 % af kirkegårdstaksterne,

11 - Samleoversigt for 2019

Sager:

Samleoversigt for 2019 (2020-28691)

Bilag:

Aktdokument, Samleoversigt bemærkninger 2019, Skjern Provsti

Provstiudvalget påtaler menighedsråd, der har givet gavekort eller gaver i størrelsesorden på kr. 1.000,00 (Troldhede) til kr. 5.000,00 (Nr. Vium-Herborg).

Provstiudvalget gentager; Det er kun tilladt at give en "blomstergave" i størrelsesorden max. 300 kr.

Generel bemærkning: Omdisponering af anlægsmidler og udvidelse af anlægsrammer skal godkendes af provstiudvalget.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653