Direkte til indholdet
Gå til forsiden

12. november 2020

 

Referat

Provstiudvalgsmøde den 12. november 2020

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Larsen Kjærgaard, Peder Hamborg Vestersager, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen

2021-PU-møder:

21.1 - 25.2 - 18.3 - 15.4 - 20.5 - 24.6 - 18.8 - 16.9 - 14.10 - 18.11 - 9.12

18.3 skal vi videre til Ringkøbing til fællesmøde.

Mødepunkt Referat
1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt.

2 - Ansøgning fra Borris Menighedsråd, vedr. frigivelse af frie midler i indeværende år.

Sager:

Ansøgning fra Borris Menighedsråd, vedr. frigivelse af frie midler i indeværende år (2020-29806)

Bilag:

Aktdokument, Scan0064

Provstiudvalget godkender brug af frie midler kr. 75,000,00 til indkøb af møbler til boligen/kontoret.

3 - Ansøgning fra Borris Menighedsråd, vedr. frigivelse af frie midler i indeværende år.

Sager:

Ansøgning fra Borris Menighedsråd, vedr. frigivelse af frie midler i indeværende år (2020-29807)

Bilag:

Aktdokument, Scan0065

Provstiudvalget godkender brug af frie midler til omlægning af kirkegården kr. 35.261,99.

4 - Skjern MR - Ansøgning om træfældning

Sager:

Ansøgning om træfældning (2020-30793)

Bilag:

Aktdokument, 2020 10 23 Ansøgning om træfældning

LTJ og PIM deltager ikke i punktet.

Provstiudvalget godkender fældning af de ønskede træer.

5 - Skjern MR - ansøgning om 5%-midler

Sager:

Ansøgning om 5%-midler (2020-30797)

Bilag:

Aktdokument, 2020 10 23 Ansøgning om 5% midler, 200154 - Afgørelse om udbetaling (2)

LTJ og PIM deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget ønsker at få afklaret om der er en minimumsgrænse for udbetaling af 5 %-midler.

Punktet tages op på mødet den 10.12.

Provstiudvalget erindrer ikke, at der tidlgere er udbetalt selvrisiko. Provstiudvalget ønsker at få afklaret, om der tidlgere er udbetalt selvrisiko.

6 - Boris MR - Udskiftning af styresystem

Provstiudvalgsmøde - sagsnr. 2020-29930

Provstiudvalget godkender udskiftning af varmestyring til digital styring af frie midler kr. 40.000,00

Sager:

Skjern Provsti - Byggesag - Borris Kirke - Sønder Borris sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2020-29930)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, biliag fra selvbetjening

Provstiudvaglet godkender udskiftning af varmestyring til digital styring og brug af frie midler kr. 40.000.

7 - Lønborg - Provstiudvalgsmøde - sagsnr. 2020-30800

Sager:

Skjern Provsti - Byggesag - Lønborg Kirke - Lønborg Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2020-30800)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening

Provstiudvalget anbefaler etablering af klimaregulering i kirken og videresender til stiftet.

8 - Sdr. og Nr. Bork - ansøgning om flytning af anlægsaktiver

Sager:

Sdr. og Nr. Bork - ansøgning om flytning af anlægsaktivitet (2020-31641)

Bilag:

Aktdokument, Provstiudvalget Sdr. Bork d

Provstiudvalget godkender køb af container til brug for graveren for brug af "omlægning af græs ved boligen" kr. 44.000,00.

MR bør kontakte kommune før de opstiller containeren.

Provstiudvalget har sat ønsket om graverfaciliteter højt på prioriteringslisten. MR bør starte projektering af graverfaciliteter.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653