Direkte til indholdet
Gå til forsiden

10. december 2020

 

Referat

Provstiudvalgsmøde 10. december 2020 kl. 14:00-15:30

Deltagere: Gert Nicolajsen, Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Lykke Thorlund Jensen, Gravers Larsen Kjærgaard, Peder Hamborg Vestersager, Karsten Kirkegaard Simonsen, Poul Ivan Madsen

Foreløbigt budgetsamråd er den 4. maj. Endeligt budgetsamråd er den 24. august. Begge møder afholdes i Kirkehuset, Fredensgade 9 i Skjern kl. 19.

Mødepunkt Referat
1- Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2- Provstiudvalgsmøde - sagsnr. 2020-32452

Sager:

Skjern Provsti - Byggesag - Hoven Kirke - Hoven Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2020-32452)

Ansøgning om 5 % midler (2020-30797)

 

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Aktdokument, scan0043 2020 10 23 Ansøgning om 5 % midler

PU sender projektet videre til stfitet med anbefaling.

Det resterende beløb på 109.688,00 søges som anlægsbevilling i 2022. Hvis MR ikke kan afholde udgiften, skal de søge om et likviditetslån.

3 - Til Videbæk Sogns Menighedsråd (8769) Vedr. kvittering for modtagelse af ansøgning.

Sager: 

Skjern Provsti - Byggesag - Videbæk Kirke - Videbæk Sogns Menighedsråd - Øvrige bygninger, arealer og omgivelser (2020-32599)

Bilag:

Aktdokument, Kvittering, Opsummering af indberetning

PU efterlyser en økonomisk oversigt. Projektet videresendes til stiftet med anbefaling, hvor den økonomiske del ikke er afklaret.

4 - Hemmet - Sdr Vium Menighedsråd - Ansøgning om flyt af anlægsmidler

Sager:

Hemmet - Sdr. Vium Menighedsråd - Ansøgning om flyt af anlægsmidler (2020 - 33057)

Bilag:

Aktdokument, side 231

Provstiudvalget godkender flytning af kr. 67.700. der ønskes overført til nyt projekt (stole til stalden), til materialepladsen i Sdr. Vium

5 - Ansøgning Skjern 5 %-midler 2020-30797

Menighedsrådet har d. 20.11.2020 indsendt "Frafald ansøgning om 5%-midler efter behandling af kvartalsrapporten for 3. kvartal".

Provstiudvalget tager frafald af ansøgning om 5%-midler til efterretning.

6 - Kvittering - Videbæk

Sager:

Byggesag - Videbæk - præstebolig - 2018 (2018-33928)

Bilag:

Aktdokument, 2020.11.13 brev til PU

Provstiudvalget tager kvittering til efterretning.

7 - Nr. Omme - Ansøgning

Sager:

Nr. Omme - Ansøgning (2020-33358)

Bilag:

Aktdokument, Nr. Omme afslutning og ansøgning nov. 2020

GK deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender brug af overskud fra renovering af alterbord og -tavle til andet projekt 22.261,43.

8 - Budget 2021 MR

Sager:

Budget 2021 MR (2020-33907)

Bilag:

Aktdokument, Budget MR 2021

Provstiudvalget godkender budgetterne 2021 for alle menighedsråd samt for PUK.

9 - Ådum ansøgning - udskift af tag

Sager:

Ansøgning om udskiftning af tag på tårn på Aadum Kirke (2019-28891)

Bilag:

Aktdokument, Aadum Menighedsråd regnskab for udskiftning af tag på kor november 2020, Aadum Menighedsråd regnskab for renovering af kirkedige november 2020, Aadum Menighedsråd ansøgning 2020 udskiftning af tag Skjern provsti, hlp

Provstiudvalget godkender at der overføres 86.496 samt overskud for kirkediger kr. 86.257 til projekt tag og tårn

10 - Nye LED pærer til Herborg Kirke

Sager: Nye LED pærer til Herborg Kirke (2020-35152)

Bilag: Aktdokument

Provstiudvalget anbefaler frigivelse af 12.500 af arv til udskiftning af alm. pærer til LED-pærer i Herborg Kirke.

11 - Herborg - opsætning af gardiner 

Provstiudvalgsmøde - sagsnr. 2020-35383

Sager:

Skjern provsti - Byggesag - Herborg Kirke - Nørre Vium-Herborg Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2020-35383)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening

Provstiudvalget anbefaler frigivelse af 35.375,00 af arv til opsætning af gardiner i Herborg Kirke. 

Projektet, der er udført, videresendes til Stiftet.

12 - Herborg - gulvreperation mm - Provstiudvalgsmøde - sagsnr. 2020-35405

Sager:

Skjern Provsti - Byggesag - Herborg Kirke - Nørre Vium-Herborg Sognes Menighedsråd - Kirkebygning (2020-35405)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, 

Provstiudvalget anbefaler frigivelse fra arv kr. 47.402,00 til indkøb af børnemøbler samt færdiggørelse af orgelprojekt.

13 - Herborg - projekter, lærred - Provstiudvalgsmøde - sagsnr. 2020-35070

Sager:

Skjern Provsti - Byggesag - Herborg Kirke - Nørre Vium-Herborg Sognes Menighedsråd - Kirkebygning  (2020-35070)

Bilag:

Aktdokument, Opsummering af indberetning, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, Bilag fra selvbetjening, 

Provstiudvalget anbefaler frigivelse af kr. 300.000,00 af arv til installering af AV-udstyr, samt videresender opsætning af projektor og lærred til behandling i stiftet.

14 - Renovering af Tarm Kirke, ansøgning

Sager:

Byggesag - Tarm Kirke - Istandsættelse - 2018 (2018-40450)

Bilag:

Aktdokument, Tarm Kirkerenovering, Ansøgning, Tarm Kirke revideret sydfacade

EN deltager ikke under punktet.

Der er fundet besparelser, så MR holder sig indenfor rammen. Provstiudvalget godkender det reviderede projekt.

15 - Vorgod - Anøsning om likviditetslån

Sager: 

Vorgod - Ansøgning om likviditetslån (2020-35468)

Bilag:

Aktdokument, 20201126 Likviditetslån

GN deltager ikke under punktet.

Provstiudvalget godkender at yde et likviditetslån på kr. 130.000,00. Midlerne er bevilliget i anlæg 2021.

Lånet skal betales tilbage i 2021.

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653