Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyheder fra Ribe Stift

 

Nyheder fra Ribe Stift

Prædikener

Pinsedag

I disse ord ligger en hel verden

Glædelig pinse!

Pinse er fejring af Helligåndens komme. Vi har hørt beretningen om dagen i dag, i læsningen fra Apostlenes Gerninger. En beretning om, hvordan Jesu disciple efter hans død, opstandelse og himmelfart ikke blev efterladt alene, men modtog Helligånden, Guds Ånd.

Pinseberetningen er en fortælling om, hvordan vi mennesker ikke er overladt til os selv, og om hvordan jorden aldrig forbliver et gudsforladt sted. 

Her, hvor vi lever og bor, er og bliver vi mærket af Guds kærlighed, kraft og ånd. Vi går under velsignelsens himmel.

De bibelske læsninger i dag understreger Guds vilje til at være nærværende til stede i menneskets liv.

Vel være, at vi kommer nøgne til verden og går nøgne herfra, men vi er ikke overlad til os selv. Mørket er stort, truslerne mange, men Guds ånd blæser lige her.

I den første læsning til i dag pinsedag hører vi, at en ny pagt er varslet, en pagt, hvor Gud vil lægge sin lov ind i menneskets indre og skrive den i vores hjerter. Det er hvad sker nu. Det er pinsekraften, at det bliver virkelighed nu.

Gud har lagt sine bud ind i vores hjerter, så vi ved – uagtet, at vi så ikke gør det – at vi skal elske Gud og vores næste.

Pinsedag sætter Guds ånd sig på disciplene med tunger af ild, så de i den grad kommer til at brænde for det mest bærende og betydningsfulde i livet, ja de begynder på alle mulige sprog at forkynde det glædelige budskab til alle de møder på vej.

Vi sejler nu ikke længere i vores egen sø, der er givet os noget, der er noget mellem os, som stadigvæk kan bære frugt.

¤

Det vi gives med Helligåndens komme, kan måske netop samles i Jesu ord, i evangelielæsningen i dag, hvor Jesus siger: Jeg vil ikke efterlade jer uden en far.

I disse ord ligger en hel verden. Jesus tænker på det forhold, der er mellem ham selv og hans far i himlen, på Gud. Når Jesus siger: at han ikke vil efterlade os uden en far, uden forældre, så er det også for at understrege, at der en forbindelse mellem os, den jord, vi bebor, de mennesker, vi deler verden med, de slægter, som har været og kommer. Ja, der er en forbindelse, som fortsætter. Ligesom der er en forbindelse mellem Gud og menneske, som aldrig stopper.

Og hvad betyder så denne forbindelse, ja disse forbindelser, både horisontalt og vertikalt?

Det betyder, at vi har et anliggende, ja er forpligtet på hinanden, og her må vi virkelig glæde os, at det ikke kun er noget, vi kan læse om i love og regler, for det er ifølge profeten Jeremias skrevet ind i vores hjerter. Uagtet alt det, vi ikke kan, og alle de steder, vi svigter, så er det skrevet i os; vi ved det; kan nok fortrænge det, men hvad der ondt og hvad der er godt, er os ikke fremmed, om end vi mennesker er nok så meget (med et udtryk af salmedigteren Brorson) forhærdede tidselgemytter.

Og hvad det betyder på det vertikale plan, i forhold til Gud; ja så betyder den stadige forbindelse, at vi ikke er uden en far, uden forældre, uden himmel.

Og alt det nærvær, al den himmelske imødekommenhed betyder at Gud skabelse, frelse og forsoning er en levende kraft.

I dag pinsedag er tiden til at glæde sig over dette gudsforhold. Vi skal lade os beruse af al den ånd, som Guds forsonende og frelsende kraft bringer os.

Glædelig pinse!

 

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653