Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyheder fra Ribe Stift

 

Nyheder fra Ribe Stift

Prædikener

Biskoppen prædiker

Biskoppens prædiken til St. Bededag

Billede af kirkebænke i Ribe Domkirke

Prædiken til Bededag

 

Fra det dybe råber jeg til dig, Herre.

Herre, hør mit råb,

lad dine ører lytte…

 

Disse ord er fra det gammeltestamentlige salmer, som er en af læsningerne til i dag Stor Bededag. En læsning, jeg holder meget af og som jeg til stadighed finder stor trøst i.

 

¤

Der ligger en vigtig erkendelse i, at det er fra det dybe, vi kalder og beder. Vi mennesker, som lever i den flygtige tid beder til den evige Gud.   Det er Gud i himlen, som jeg beder til her fra det lave, her fra jorden, hvor jeg bor.

Ordet ”dyb” refererer egentlig til havets dyb. I havet kan jeg ikke finde fodfæste og falder let til bunds. Havets strømme kan hvirvle mig rundt og tang kan vikle sig ind i mit hår og rundt om mit hoved.

Den bedende ligner, kan man sige, profeten Jonas i hvalfiskens bug. Han bad fra dybet med de stærke og billeddannende ord:

 

Havet truede mit liv,

dybet omgav mig.

Tangplanter havde viklet sig rundt om mit hoved.

Jeg sank ned på havets bund.

Der var ingen vej tilbage for mig

(Jon 2,6-7)

 

¤

Det centrale er dog, at vi virkelig kan bede også fra dybet.

Her i denne verden, hvor vi lever og ikke undgår også at sidde i dødens mørke skygge, er vi ikke kun overladt til os selv og til tavs isolation.

Netop her, hvor vi lever, ånder og bor, er der også tid og ro, ja mulighed for at påkalde Gud. Herfra kan vi udtrykke vores glæde og sorg, påkalde Gud med såvel ”et ak” og ”en tak”.

Vores bøn kan endda lyde med det håb, at den virkelig er del af en levende dialog.

Bønnen skal altid lyde med det stadige håb og i den grundlæggende tillid til, at der findes et øre, der lytter, og en mund, der kan svare os. Dvs. bønnen lyder i tillid til den levende Gud. 

Bønnen er del af en dialog mellem os og Gud, mellem skaber og skabning, mellem menneske og Gud.

Bønnen er båret af et håb om og siges i en tillid til den kraft og den magt, som hører vores bøn. Sådan som salmedigteren også formulerer det i dag:

Jeg håber på Herren,

min sjæl håber;

jeg venter på hans ord,

min sjæl venter på Herren;

mere end vægterne på morgen,

end vægterne på morgen.

 

 

Gud, fyld os med håb!

Det ske i Jesu navn!

Amen

 

Lad os bede Fader Vor……

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653