Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyheder fra Ribe Stift

 

Nyheder fra Ribe Stift

Prædikener

6. søndag efter påske

I den første bibelske læsning i dag nu søndagen før pinse, som er hentet fra Joels bog i Det gamle Testamente, hører vi Guds tilsagn om, at han vil sende sin ånd. Dvs. Joel varslede det som skete pinsedag med Helligåndens komme, kirkens tredje store højtid, som vi skal fejre næste søndag.

¤

Joels bog fortæller hvad, der skal ske, og hvad denne ånd skal bringe:

”Jeg vil udgyde min ånd over alle mennesker. Jeres sønner og døtre skal profetere, og jeres gamle skal have drømme, jeres unge se syner”.

Ud over at bekræfte ånden som en ånd for alle mennesker, skriver han, at det er en ånd, som giver drømme og syner.

Ikke nødvendigvis store, harmoniske og skønne syner og drømme, hvor alt så går op i en højere enhed, og hvor vi med et kan forstå hele tilværelsen og gives mening i al verdens galskab. 

Guds ånd giver imidlertid drømme og syner, fordi ånden i sig selv manifesterer Gud i menneskers liv. Med andre ord ånden gør det klart, at mennesket ikke er overladt kun til sig selv.

¤

Ånden lægger således mod og vækker frimodighed i et menneske. Den gør, at vi nu frejdigt kan spørge som Paulus formulerer det i den anden læsning i dag:

 ”Er Gud for os, hvem kan da være imod os?... Hvad kan skille os fra Guds kærlighed”.

Spørgsmålet er retorisk, og svaret er: Ingen. Gå ud i den levende verden i tillid til Guds kærlighed og nåde.

Guds ånd minder os om, at vi er skabte og skrøbelige mennesker, men samtidig mennesker, som i kraft af Gud kærlighed og forsonende kraft, nu virkelig kan leves med håb.

Med Guds ånd i ryggen og med ånden som en del af vores fælles liv kan vi måske ligefrem som Paulus fulde af mod sige:  

” Jeg er vis på, at hverken død eller liv eller engle eller magter eller noget nuværende eller noget kommende eller kræfter eller noget i det høje eller i det dybe eller nogen anden skabning kan skille os fra Guds kærlighed i Kristus Jesus, vor Herre.”

¤

Der er en kærlighed, vi er givet af den gode Gud, en kærlighed, som Jesus med sine ord og sit liv, nu har lagt i os og vil at vi skal leve ud af. Jesus siger det selv i den tredje og sidste læsning til denne søndag. Han siger:

”Jeg har gjort dit navn kendt for dem og vil gøre det kendt, for at den kærlighed, du har elsket mig med, skal være i dem, og jeg i dem.«

Sådan elsket af Gud lev da ud af Guds kærlighed.

Gud, hjælp os dertil!

Det ske i Jesu navn. Amen

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653