Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Nyheder fra Ribe Stift

 

Nyheder fra Ribe Stift

Prædikener

20. søndag efter trinitatis

Gud
Fader, Søn og Helligånd,
Du som er i himlen og på jorden.
Verden er din vingård
Og du har sat os ind som forpagtere.
Vi beder dig:
Lad ikke det, at vi er uforstandige og selvoptagne,
Betyde at du lader din vingård forfalde
Og gro til med tjørn og tidsel.
Rusk op i os, så vi forstår,
At den mark som blev vores, dog altid er din,
Og at vi er sat til at arbejde og værne om alt dit,
Du som er fra evighed til evighed.
Amen

Den første fortælling i evangeliet idag går lige ind. Hvor er det genkendeligt, når Jesus fortæller om vingårdsejeren og hans to sønner:

Den første søn svarer afvisende på farens fordring til ham om at gå ud og arbejde i vingården, mens den anden siger ja. Når det så kommer til stykket, ændrer de begge mening eller gør i alt fald det stik modsatte af det, de har sagt.

Sønnen, der sagde ja, gør alligevel intet, bliver hjemme, mens den anden, som har afvist farens ønsker, fortryder det og går alligevel ud i vingården og arbejder.

Det, som er så genkendeligt i denne lignelse, er ikke blot det såre menneskelige at love for meget eller  vrissende afvise andres ønsker til os, men det er måske snarere det, at der ofte er en manglende sammenhæng mellem det, vi siger, og det, vi gør.

Den lille lignelse forekommer mig således virkelig at være en autentisk fortælling om menneskers liv.

¤

Den anden lignelse er, selv om den virker helt forfærdelig, desværre lige så rammende for noget, der sker den dag idag.

Jesu lignelse fortæller i denne lignelse om forpagtere af en vingård, som forgriber sig på deres ejers udsendinge og ligefrem dræber ejers søn.

Tænk sig, forpagterne af vingården forgriber sig på de folk, som ejeren sender ud for at få sin høst. En prygler de, en anden slår de ihjel, modstandere bliver smidt ud af vinduet og stenet. De dræber endog vingårdsejerens søn.

Vold på vold. Der er tale om gemen menneskelig ondskab.

Men er det dog ikke lidt urealistisk i al den voldsudfoldelse? Nej, Se blot på krigens eskalering i Ukraine som eksempel.

¤

Nu vil Jesus imidlertid altid mere og andet end vise os verden og pege på andet og mere end den menneskelige ondskab.

Jesus dømmer og spidder mennesket. Ja, men han vil samtidig vende os om, vil at vi skal handle godt.

Selvoptaget og egoistisk er mennesket, men vi er givet muligheden af at gå ind i Guds vingård, arbejde og virke for at jorden kan bære frugt.

Gud hjælpe os dertil.

I Jesu navn. Amen

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern. Tlf. 51 96 08 30, Email: skjern.provsti(at)km.dk
CVR nr.: 21253642 - EAN nr.: 5798000856653