Nyheder fra Ribe Stift

 

Nyheder fra Ribe Stift

Er det bedst at varte sine gæster op, hente kaffe og kage, dække op og bringe mad på bordet, eller er det bedre at sidde og tale med ham eller hende?


IT-kontoret og Kirkeministeriet har ekstra åbnet ved menighedsrådsvalget.


Vi har en ledig stilling til den, der ønsker at være præst et sted, hvor man bakker op om sin præst. Hvor menighed, medarbejdere, kollegaer og menighedsråd har tillid til præstens arbejde, beslutninger og gode vilje. Her kan du...


Det lyder så let. Sådan måden, hvorpå Jesus går ind i søjlegangen ved Bethesda Dam, ser en mand ligge der, en mand som har været syg i 38 år, og Jesus helbreder ham så – sådan blot med et ord.


Det lyder så let. Sådan måden, hvorpå Jesus går ind i søjlegangen ved Bethesda Dam, ser en mand ligge der, en mand som har været syg i 38 år, og Jesus helbreder ham så – sådan blot med et ord.

 

Jesus spørger ham sådan ganske...


Vi kan desværre ikke med den nuværende coronasituation, og de gældende coronarestriktioner se, at det bliver muligt at afholde stiftsmødet.


Evangelisten Lukas´ skildring i dag af, hvad der sker i farisæerens hus er på flere måder for meget.


10. søndag efter trinitatis

”Hvorfor danser I ikke bare efter min pibe? Ja, hvis I gjorde det, spillede efter min taktstok, ville alt være meget bedre”.


9. søndag efter trinitatis

Jesus opmuntrer os i lignelsen i dag til at holde ud og holde ved.

Det skal vi i tillid til Gud. Og i troen på ham næres samtidig vores håb.


8. søndag efter trinitatis

Vi hører i evangeliet i dag slutningen på Jesu Bjergprædiken. Jesus har i denne lange prædiken forholdt sig til De gammeltestamentlige bud, lagt det centrale frem i sin forkyndelse og lagt os bønnen...


 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern, Email: skjern.provsti(at)km.dk