Direkte til indholdet
Gå til forsiden

17. august 2022

 

Referat
Skjern Provsti – Møder


Provstiudvalgsmøde 17. august 2022 v2 - d. 17-08-2022 kl. 14:00 til 15:30

Deltagere: Kristen Højbo Jansen, Erik Nielsen, Gravers Larsen Kjærgaard, Poul Ivan Madsen, Olav Noer, Anna Marie Clemmensen, Bjarne Svendsen, Simon Møller Olesen

 

Dagsordenspunkt

Referat

1 - Godkendelse af dagsorden Dagsorden er godkendt.

2 - Stauning - indkøb af minilæsser

Sager:
Stauning - indkøb af minilæsser (2022 - 17564)
 

Bilag:
Aktdokument, Tilbud på schäffer :l Stauning kirke

Vi besøger Stauning tirsdag den 23. august kl. 14.00
3 - Budget 2023 3. udgave hvid

Sager:
Foreløbigt budget 2023 (2022 - 11486)

Bilag:
Aktdokument, Budget 2023 3. udgave hvid
Budgettet tilrettet - 4. udgave og indstilles til behandling på budgetsamrådet.
Budgettet sendes til menighedsrådene forud for budgetsamrådet.

4 - PUK budget 2023

Sager:
PUK budget 2023 (2022 - 22435)

Bilag:
Aktdokument, PUK budget 2023

Budgetteret overskud forventes anvendt til lønudgifter med forventet 0 resultat. r
Budgettet godkendes.

 

5 - Ansøgning vedr. varmepumpe ved Faster kirke - sagsnr. 2022 - 23238

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - Faster Kirke - Faster Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 23238)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering af indberetning, Projektbeskrivelse, Økonomibaggrund for varmepumpe ved kirke, Billede af kirke og kirkegård, Notat fra varmekonsulent, Tilbud fra VVS, Beskrivelse fra CTC EcoAir
SMO deltager ikke i punktet.
Provstiudvalget godkender projektet og bevilger kr. 300.000 i budget 2023. Der skal indhentes mere end et tilbud

6 - Regnskabsinstruks 2022

Sager:
Regnskabsinstruks 2022 (2022 - 23630)

Bilag:
Aktdokument, Bilag til regnskabsinstruks

Underskrives af hele provstiudvalget
7 - Ansøgning (byggesag) Vorgod Kirke indvendig renovering

Sager:
Skjern Provsti - Byggesag - 8766 Vorgod Kirke - Vorgod Sogns Menighedsråd - Kirkebygning (2022 - 21904)

Bilag:
Aktdokument, Opsummering, 20220604 2243 Svarskrivelse Ribe Stift, 20220607_Vorgod kirke_orgel_skønnet budget_sag 2243, 20220627_Vorgod kirke_skønnet budget_sag 2243, 20220627 2243_Vorgod kirke_rev. projekt

Sagen videresendes til stiftet med anbefaling om udførelse.

Der er fortsat ikke taget stilling til finansiering eller tidsramme.

   

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern, Email: skjern.provsti(at)km.dk