Direkte til indholdet
Gå til forsiden

Provstesyn

 

Provstesyn

Provstesyn afholdes ultimo april / maj måned. 
Der udsendes et program til de involverede menighedsråd primo året.

Det er menighedsrådets opgave at indbyde og indkalde medlemmer, samt evt. sørge for forplejning, som anført i programmet. Hele menighedsrådet indbydes til at deltage i kirkesynet, som minimum bedes kirkeværge og graver være til stede. Ved syn af præsteboligen skal som minium præsten og præstegårdsudvalgsformanden være til stede. 

Provstiet deltager med provst, bygningssagkyndig og provstisekretær.
Selve synet styres af provsten og provstiets bygningssagkyndige. Provstisekretæren skriver referat.

Referatet er ingen bevilling, men et værktøj til igangsætning af udbedring af evt. mangler efter normal budgetprocedure.

 

2023 - se årets program her
Nr. Vium kirke – Nr. Vium præstebolig – Herborg kirke – Troldhede Kirke
Tarm kirke – Tarm præstebolig + øvrige bygninger
Stauning kirke – Stauning præstebolig
Videbæk kirke – Videbæk præstebolig

2024
Borris kirke – Borris præstebolig – Faster kirke
Lønborg kirke – Lønborg præstebolig – Egvad kirke
Vorgod kirke – Vorgod præstebolig – Fjelstervang kirke
Skjern kirke – Skjern præstebolig + øvrige bygninger
Hoven kirke – Hoven præstebolig

2025
Brejning kirke – Brejning præstebolig – Væggerskilde kirke
Hemmet kirke – Hemmet præstebolig – Sdr. Vium kirke
Nr. Omme kirke – Nr. Omme præstebolig
Lyne kirke – Aadum kirke

2026
Dejbjerg kirke – Dejbjerg præstebolig
Bølling kirke – Sædding kirke – Rækker Mølle præstebolig
Hanning kirke – Finderup kirke
Sdr. Bork kirke – Sdr. Bork præstebolig – Nr. Bork kirke

 


Hvert 4. år afholdes der provstesyn:
Folkekirkens kirkerbygninger og kirkegårde jf. LBK nr 1156 af 01/09/2016
Tjenesteboliger for præster jf. CIR nr 55 af 26/06/2012 

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern, Email: skjern.provsti(at)km.dk