Nyheder fra Ribe Stift

 

Nyheder fra Ribe Stift

Evangelisten Lukas´ skildring i dag af, hvad der sker i farisæerens hus er på flere måder for meget.


10. søndag efter trinitatis

”Hvorfor danser I ikke bare efter min pibe? Ja, hvis I gjorde det, spillede efter min taktstok, ville alt være meget bedre”.


9. søndag efter trinitatis

Jesus opmuntrer os i lignelsen i dag til at holde ud og holde ved.

Det skal vi i tillid til Gud. Og i troen på ham næres samtidig vores håb.


8. søndag efter trinitatis

Vi hører i evangeliet i dag slutningen på Jesu Bjergprædiken. Jesus har i denne lange prædiken forholdt sig til De gammeltestamentlige bud, lagt det centrale frem i sin forkyndelse og lagt os bønnen...


Alting har en tid, for alt, hvad der sker under himlen, er der et tidspunkt. En tid til at fødes, en tid til at dø. En tid til at plante, en tid til at rydde. En tid til at slå ihjel, en tid til at helbrede. En tid til at rive...


Jesus siger: Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje end for en rig at komme ind i Guds rige.

Hvor kom det udsagn lige fra, Jesus, denne billedtale? Hvad har en kamel og et nåleøje med hinanden at gøre? Og hvad er...


Du, Peter, er den klippe, jeg vil bygge min kirke på.

Du, Peter: Vig bag mig satan!

 


Den 9. juli 2020 er der udvidet ringning med kirkeklokkerne morgen og aften ved flere kirker i Ribe Stift.


Igen i år holder vi Landemode og Stiftmøde den 1. torsdag i oktober i Egebæk-Hviding.

Der arbejdes i øjeblikket på at lave et spændende program, som vi løfter sløret for efter sommerferien. Men sæt allerede nu kryds i kalenderen.


4. søndag efter trinitatis

Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen.

Sådan slutter Jesus dagens læsning fra Bjergprædikenen i Matthæusevangeliet.

”Så vær da fuldkomne”. Men ingen er jo fuldkomne. Det er vel...


 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern, Email: skjern.provsti(at)km.dk