Nyheder fra Ribe Stift

 

Nyheder fra Ribe Stift

Ledigt embede i Øse-Næsbjerg Pastorat i Varde Provsti

Øse-Næsbjerg Pastorat søger ny præst pr. 1. januar 2021.

Har du lyst til at være sognepræst i de smukke, vestjyske landsbysogne, så har du muligheden nu.

Præstegården ligger i landsbyen Øse, med kort afstand til vesterhavet, flere søer og store skove.

Stillingen som sognepræst (KBF) i Øse-Næsbjerg Pastorat i Varde Provsti er ledig til besættelse pr. 1. januar 2021

Stillingen er klassificeret i løngruppe 1 i lov om tjenestemandslønninger m.m. Der vil til lønnen kunne ydes et rådighedstillæg med et afrundet grundbeløb pr. 31. marts 2012 på kr. 43.000,- årligt.

Der tages forbehold om udvidelse af ansættelsesområdet i overensstemmelse med Finansministeriets aftale af 15. august 1975 med tjenestemændenes centralorganisationer om ansættelsesområder for tjenestemænd i staten, folkeskolen og folkekirken. 

Der er knyttet tjenestebolig til stillingen. 

For ikke ordinerede ansøgere bedes kopi af eksamenspapirer og attest fra Pastoralseminariet vedlagt. 

Både mænd og kvinder opfordres til at søge stillingen.

Ansøgninger stiles til Kirkeministeriet, men skal sendes til Biskoppen over Ribe Stift, Korsbrødregade 7, 6760 Ribe eller pr. mail til: kmrib@km.dk, og skal være biskoppen i hænde senest opslagets udløbsdato kl. 15.00.  

 

 
Skjern Provsti, Fredensgade 9, 6900 Skjern, Email: skjern.provsti(at)km.dk